” responsive=”yes”]
TITELOMSCHRIJVINGAUTEUR[S]DOWNLOAD
Aanvraagprocedure status gemeentelijk monument.Wat is precies de procedure oftewel welke stappen moet u als aspirant monument eigenaar ondernemen.Gemeente Enschede / Stichting Cultureel Erfgoed Enschede 2022.AANVRAAGPROCEDURE MONUMENTSTATUS
De bescherming van monumentale panden in EnschedeIn Enschede zijn veel historische c.q. monumentale panden op verschillende wijze
beschermd. Er zijn ook verschillende aanduidingen die bepalen op welke wijze een
monumentaal pand beschermd is
Stichting Cultureel Erfgoed Enschede 2021V 1. Bescherming van monumentale panden in Enschede
Monumentale waarden Atjehstraat 27-29Advies aan de gemeente Enschede inzake status gemeentelijk monumentHet Oversticht 2019.Op verzoek sturen wij u een digitale versie.
Kwaliteitstoets op monumentensubsidie Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek.Rijksoverheid december 2018Kwaliteitstoets op monumentensubsidie
Bouwen aan herbestemming cultureel erfgoedBouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed Samenwerking en verevening in gebiedsontwikkeling
Universiteit Twente
Platform 31
2014
Bouwen_aan_herbestemming_van_cultureel_erfgoed
Discussienota Monumenten en erfgoed Deze discussienota over Monumenten en erfgoed is opgesteld in opdracht van het college van B&W en ten behoeve van de gemeenteraad. De nota is gericht op een vernieuwing van het gemeentelijk beleid. Gemeente Enschede16297_Discussienota Monumenten en erfgoed versie DEF2
Structuurvisie cultuurhistorieCultuur historie doelstellingen.Gemeente Enschede [2014]Concept structuurvisie cultuurhistorie Enschede.
Cultureel Erfgoed op de kaart
Een nieuw cartografisch ontwerp
Rijksdienst cultureel erfgoederfgoedatlas
Gids BuitenkansDe kwaliteiten van het buitengebied in EnschedeGemeente Enschede.
[2014]
GIDS BUITENKANS 2014
[/su_table]