Het voormalige kantoor van de firma van Heek aan de Oude markt. Inmiddels een café.