Zeer vermoedelijk  gaat het hier bij de tekening om een weverij aan de Molenstraat van de textielfabrikant  Menko, die in 1886 is gebouwd en op 27 februari 1909 is afgebrand en daarna niet meer op dezelfde plaats is opgebouwd. Menko begon een nieuwe vestigingen in de Roombeek (ook omdat er daar ter plaatse meer uitbreidingsmogelijkheden waren). Wel bleven bij deze brand de drukkerij, de machinekamer, het ketelhuis en de belendende gebouwen gespaard,
Uiterst rechts op de tekening staat nog net een woonhuis dat nog steeds aanwezig is. [zie de foto rechts van de tekening,  In het middengedeelte van de tekening is een treinstel met stoomlocomotief te zien  dat op weg is naar het station in Enschede.

Restanten van de textielfabriek Menko aan de Molenstraat die op 27 februari 1909 geheel is uitgebrand.

Molenstraat richting Oldenzaalsestraat. (naar schatting omstreeks 1930)

Molenstraat [ 1910 ]

Molenstraat [ 1911 ]

Molenstraat [ 1917 ]

Molenstraat [ 1919 ]

Molenstraat geen jaartal bekend

Molenstraat met het restant van de Joodse begraafplaats.

Sanders Ijzergieterij Molenstraat

Luchtfoto Sanders Ijzergieterij

Molenstraat geen jaartal bekend

Een glimp van de Molenstraat

Molenstraat omstreeks 1965