Stichting cultureel erfgoed Enschede verlegd haar grenzen.
Wie geïnteresseerd is in oude landkaarten komt al gauw tot de conclusie dat Twente en Enschede nooit in het middelpunt van een kaart zijn gesitueerd, maar vaak is weggestopt bij een van de randen. Ook in de reguliere geschiedschrijving valt het op dat er weinig aandacht is voor onze streek. Vanuit het perspectief van de 17e -eeuwse Hollandse kooplieden was het een gebied van weinig belang, zonder grote waterwegen, internationale handel, goed versterkte steden, goede landbouwgrond of delfstoffen. Het was vooral een doorgangsgebied voor soldaten, plunderaars en roversbenden.
Dat de streek in de 15e eeuw geteisterd werd door de legers van de hertog van Gelder is een hooguit een voetnoot in de vaderlandse geschiedenis. En over het feit dat het gebied in de 80-jarige oorlog lange tijd in de frontlinie lag, een soort niemandsland voor beide strijdende partijen, waarbij de regelmaat van de klok steden en dorpen werden geplunderd en soms in brand gestoken, is in de geschiedschrijving niet veel terug te vinden.
In een tijd waarin grenscontroles, slagbomen, culturele en taalkundige drempels vervagen en de samenwerking in Europa en vooral in de Euregio steeds meer vorm en inhoud krijgt, kan de oude landkaart in het archief. Het is dan ook tijd om het cultureel erfgoed gebouwen, hun bewoners en activiteiten in de regio in een samenhangend perspectief te zien. In een serie artikelen besteden we in de nieuwsbrief aandacht aan de vaak verrassende culturele relaties tussen Enschede en de Euregio.
Deze pagina's over de geschiedenis die ons verbindt en de culturele relaties die er vroeger waren en vaak nog steeds zijn. U treft op deze webpagina’s kastelen, landhuizen en religieuze gebouwen die een relatie hebben of hebben gehad met Enschede of de regio. Ook in onze maandelijkse  nieuwsbrief zullen wij van actuele ontwikkelingen verslag doen en richten ons daarbij met name naar het Duitse grensgebied.  Wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan het onderwerp cultureel erfgoed in de Euregio dan horen wij dat graag. Vragen over dit onderwerp kunt u sturen naar  info@cultureelerfgoedenschede.nl ter attentie van Willem Fhij.