De zusters Franciscanessen die een belangrijk aandeel hebben gehad in de ziekenzorg van Enschede.

Pentekening van het R.K. Ziekenhuis in 1912

Ziekenhuis St. Josef 1959

Tekening Rooms Katholiek Ziekenhuis voorzijde.

Op 2 april 1945 is het toenmalige Sint Josef ziekenhuis aan het Ariënsplein geopend. Vanaf 1889 zijn de zusters Franciscanessen begonnen met de verpleging van zieken in Enschede. Het personeelsbestand van het toenmalige Sint Josef ziekenhuis bestond dan ook voor het grootste deel uit religieuze zusters. 

R.K. Ziekenhuis 1935

R.K. Ziekenhuis 1936

De centrale keuken van het st. Josef ziekenhuis onder leiding van de zusters Franciscanessen

Receptie van het St. Josef ziekenhuis 1961

Polikliniek St. Josef ziekenhuis 1961

Huiskamer D! klasse afdeling 1961