Groenonderhoud bij de villa Zonnebeek. foto: Edwina van Heek Stichting.
Deze uitvoeringsrichtlijn beschrijft de werkzaamheden bij het onderhoud en beheer van groen erfgoed.
Deze uitvoeringsrichtlijn is op …2015 door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) vastgesteld.
Voorgeschiedenis
Dit is de eerste versie van de uitvoeringsrichtlijn.
De richtlijn kwam tot stand onder begeleiding van een werkgroep waarin zitting hadden: Paul Verkuijl (Debie en Verkuijl tuin- en parkrestauratie – Erfgoedhoveniers), Natascha Lensvelt (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), Kees Beelaerts van Blokland (Groenpartners – Erfgoedhoveniers), Peter Smink (Rentmeester Huis Hoevelaken – Gilde van Tuinbazen), Johan van Galen Last (Natuurmonumenten), Luc
Korpel (Staatsbosbeheer), Mariska de Boer (Groen Erfgoed.Nu – Vakgroep Groen Erfgoed), Jos Nij Bijvank (JNB Partner in Leren en Ontwikkelen), Vincent Stalman (Groenwacht Nederland), Miranda Maring (Hobeon) en Walter de Koning (ERM; voorzitter). Ruurd van Donkelaar (Ruurd van Donkelaar Groenadvies) trad op als rapporteur, die ook de meeste foto’s leverde. De overige foto’s zijn van Peter
Smink en Paul Verkuijl. Bijlage 2 is geschreven door Annemiek Tubbing (Tubbing Milieu Advies).
Lees hier de uitvoeringsrichtlijn: Ontwerp uitvoeringsrichtlijn