Kerkgebouw: Varviksingel hoek Dr. Joh. Wagenaarstraat
De Vredeskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente van Enschede (afgekort PGE). De PGE is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland; dit is het kerkgenootschap dat onlangs is voortgekomen uit een fusie tussen drie bestaande kerkgenootschappen, nl.: de Gereformeerd Synodale Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk.
Vredeskerk is gebouwd in 1953 in opdracht van het college van kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Enschede. Het ontwerp van de kerk is van de architect W.K. de Wijs junior en senior en architect J. Jans te Hengelo
Het gebouw bestaat uit twee rechthoekige volumes die samen een L- vormige plattegrond vormen. Het op het westen georiënteerde bouwdeel huisvest de eigenlijke kerk, bestaande uit een zaalkerk met kleine uitbouw aan de noordzijde die plaats biedt aan de consistorie.

 

 
Op de verdieping van de zaalkerk bevinden zich de orgelgalerij en bestuurskamer. Het orgel is in 1955 gebouwd door de firma D.A. Flentrop uit Zaandam. Het frontontwerp is gemaakt door Johannes Legêne.
De Vredeskerk aan de Varviksingel wordt definitief de centrale kerk van de Protestantse Gemeente Enschede en gaat de Ontmoetingskerk heten. De kerk is in 2015 voor ruim 1.4 miljoen Euro verbouwd zal in de zomer van 2015 worden opgeleverd. De kerk is een gemeentelijk monument.
Visie van de Ontmoetingskerk
“Een open kerk zijn!” Inwoners van Enschede actief prikkelende activiteiten aanbieden waaronder er ontmoeting kan plaatsvinden tussen verschillende mensen en verschillende bevolkingsgroepen. Elkaar ontmoeten levert een bijdrage aan een leefbare omgeving, met meer respect voor elkaar.”
Zondag 20 september 2015 zal de eerste officiële kerkdienst in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.

 

Geboren 6 Maart  1884 te Rotterdam als zoon van Hendrina Johanna Koningsberger en Cornelis Maurits de Wijs, in leven lid van de cargadoorsfirma Vroege & de Wijs.
de Wijs  bezocht de 5-j. H.B.S. te Rotterdam en nadat hij 5 jaar te Delft bouwkunst had gestudeerd, behaalde hij zijn ingenieursdiploma.  Als tekenaar en chef-de-bureau werkte hij enige tijd op een architectenkantoor en in 1911 benoemde de gemeente Enschede hem tot architect van gemeentewerken. [1911-1916] In deze functie heeft hij verschillende grote bouwwerken ontworpen en uitgevoerd, o.a. tuindorp „Patmos".
 Na 1917 heeft hij als particulier architect vele scholen, villa's, landhuizen en woningcomplexen gebouwd waaronder  de Hogere Textiel School De Maere, Ripperdastraat te Enschede; in gebruik genomen 12 september 1922) W.K. de Wijs werkte samen met zijn zoon en naamgenoot, W.K. de Wijs jr. (geb. 1914), bijvoorbeeld bij de Vredeskerk te Enschede (1953 in gebruik genomen); voor zo ver ze individueel optraden, zal er wel eens verwarring tussen beiden zijn ontstaan.
De  Wijs heeft een zeer grote belangstelling voor schilderkunst. Hij hanteert ook zelf het penseel en vele malen zijn werken van hem geëxposeerd. Hij heeft het initiatief genomen tot oprichting van den Twentschen Kunstkring, waarvan hij sinds 1934 voorzitter was. Voorts is hij voorzitter geweest van den gewestelijke  kring van Overijssel B.N.A. en bestuurslid van het Ned. Kleurengenootschap, terwijl hij medewerker is aan de tijdschriften „Verf en Kleur" en „Kleur".
Willem Karel de Wijs is overleden op 10 december 1964.