Herenhuis Sonnevanck
Het vrijstaande Herenhuis Sonnevanck gelegen aan het Ruyterplein is gebouwd in 1911 als Burgemeesterswoning voor Edo Bergsma.
Het ontwerp is van de stadsarchitect Anton Helmich op den Noort. Het ontwerp vertoont de invloeden van het rationeel bouwen van Berlage. De recente aanbouw, die in verband met de functie van opleidingsinstituut aan de achterzijde is toegevoegd valt buiten de bescherming. Door deze uitbreiding is de achterzijde enigszins gewijzigd evenals het interieur.
Herenhuis Sonnevanck is een Rijksmonument.
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd st. Nicolaas met Pieten ontvangen in de Burgermeester woning. Honderden kinderen en ouders verzamelden zich op het Ariënsplein om st. Nicolaas te begroeten en de kunsten van de Pieten op het dak en de schoorsteen van de Burgermeester woning te bewonderen.
jhr Anton Helmich op ten Noort, de architect van diverse scholen in Enschede, waaronder één rijksmonument, de Prinseschool.
Hij kwam op 18 februari 1907 naar Enschede, als directeur der Gemeentewerken. Geboren in 1881, stond hij als midden-twintiger, na zijn ingenieursopleiding in Breda, aan het begin van zijn loopbaan. Voordat de gemeenteraadsleden instemden met zijn benoeming in deze bijzonder belangrijke functie – een directeur gemeentewerken was in die jaren ook vaak de stadsarchitect voor gemeentelijke gebouwen – moesten enige raadsleden ervan worden overtuigd, dat de jonkheer een echte ingenieur was. Opgeleid in Breda?
De traditionele plaats voor een ingenieursopleiding was toch Delft? Zeven jaar bleef ir. A.H. op ten Noort in Enschede, zeven jaar waarin hij op enkele plaatsen in de stad een krachtige handtekening zette waaronder Herenhuis Sonnevanck.
Tientallen jaren was villa Sonnevack in december de residentie van st. Nicolaas.
Bij de intocht van st. Nicolaas stonden er op het Ariënsplein honderden kinderen met ouders st. Nicolaas op te wachten. De Pieten vertoonden er hun kunsten vooral op de schoorsteen van deze villa.
De villa was destijds de ambtswoning van de burgemeester van Enschede.

St. Nicolaas met Pieten en de burgemeester voor de ingang van villa Sonnevanck. (1932)