Tekening voorgevel van het Dieren asiel aan de Wethouder Nijhuislaan in Usselo. Officieel geopend op 20 april 1930

Op 27 december 1928 bericht het Dagblad Tubantia het volgende;
De bouw van het Centraal Twentsch asyl voor kleine huisdieren aan de Wethouder Nijhuisstraat te Lonneker, opgericht door de afdeling Enschede en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, is thans in die mate gevorderd, dat binnen afzienbaren tijd, de opening tegemoet kan worden gezien. Gedurende de eerste week van de opening zal door de heer Maurits Frankenhuis een interessante collectie bijeen worden gebracht , een beeld gevende van de ontwikkelingen van het dieren beschermingswerk in Nederland en andere landen. Het asyl was op eigen rekening gebouwd door mr. G.A. Lasonder op een hem toebehorend terrein aan de Wilgenweg en verhuurd aan de dierenbeschermingsvereniging. Op 1 april 1929 gingen de poorten open. Beheerder was gedurende lange tijd de heer S. Donia, die in 1954 zijn zilveren dienstjubileum vierde en die toen, zoals in die tijd vaak gebruikelijk, een gouden armbandhorloge kreeg aangeboden.

Dieren asiel de Heuwkamp 1964

De huidige dierenopvang in Enschede 2021