In 1483 verkoopt Gerdt Ouerbecke het erf aan de commanderij St. Jan te Steinfort en worden de bewoners pachter. De pacht bedraagt jaarlijks 25 daalder, 25 eieren, 2 hoender en marktgeld. 
Voor 1500 stond de boerderij waarschijnlijk tussen de huidige boerderij en de Zwartevenneweg in de zogenaamde 'Hoesstie', hiervan zijn paalresten gevonden. 

In 1751 staat Berend Overbeek de erfwinning af aan zuster Geesken Overbeek na het overlijden van vader Gerrit Overbeek. Na de Franse tijd (1813) wordt de hofhorigheid opgeheven en legt Domeinen beslag op het erf. In 1826 wordt Gerrit Averbeek na lang procederen als eigenaar erkend. 
In 1841 huwt Gerrit Overbeek Aaltjen Spenkelink buiten gemeenschap van goederen en winsten.

De huidige gevel stamt uit 1851. Het gebintwerk is door de Universiteit Utrecht gedateerd op 1592. 

Het erf is gelegen aan de noordzijde van de Strootsbeek in Twekkelo, Over de beek, in het Twents Ouwr n' bèk, oftewel het erf 't Oorbeck

Bron: website op 't Oorbeck.

Gevelsteen