Zonnepanelen op monumenten.
De zonnepanelen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Belangrijke overweging om over te gaan tot elektriciteitsopwekking via zonnepanelen is de subsidie die huiseigenaars hiervoor ontvangen. Of zonnepanelen wel passen in het straatbeeld daar valt nog een aardige boom over op te zetten. Wij zijn wel van mening dat zonnepanelen niet thuishoren op daken van gemeentelijke of Rijksmonumenten. En feitelijk is dat volgens ons ook niet noodzakelijk omdat er meer dan voldoende alternatieven zijn om tot een duurzaam gebruik komen. Woningbouwcorporatie Ons Huis denkt daar kennelijk anders over. Op het dak van de voormalige fabrieksschool zijn zonnepanelen geplaats die volgens Ons Huis en de gemeente
Enschede nog nauwelijks opvallen. Of dat daadwerkelijk ook zo is laten wij graag aan uw beoordeling over. Voor woningbouwcorporatie Ons Huis waren er geen alternatieven en is het besluit is volgens ons uitsluitend gebaseerd op subsidie en exploitatiekosten.
Uiteraard hebben wij voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen onze bezwaren kenbaar gemaakt maar het management van woningbouwcorporatie Ons Huis toonde geen enkel begrip voor ons standpunt. De uitstraling van het Rijksmonument is kennelijk ondergeschikt aan een subsidieverstrekking voor zonnepanelen. Bij Rijksmonumenten dient overigens ook de gemeente Enschede [incl. de monumentencommissie] goedkeuring te verlenen bij wijzigingen aan een Rijksmonument. Na onderzoek was er volgens de gemeente Enschede geen reden om Ons Huis een vergunning te onthouden. “Het valt optisch gezien allemaal nog wel mee” aldus de gemeente Enschede. Wij zijn benieuwd of deze kwalijke trend zich zal voortzetten en er nog meer monumenten willens en wetens optisch worden beschadigd.