Woningen West Indië School, gemeentelijk monument.

De West-Indiëschool is ontworpen door de architect A.H. op ten Noort en gebouwd tussen 1912 en 1913. De school maakt onderdeel uit van een nieuwe wijk met arbeiderswoningen, later genoemd de
West-Indiëbuurt. In de stedenbouwkundige opzet van deze nieuwe wijk ligt de school op een beeldbepalende plek op de zuidelijke kop van het Plein West-Indië aan het einde van een lange  zichtlijn. Het pand is ontworpen in “rationalistische trant met nieuw-historiserende elementen”
De hoofdopzet, de geleiding van het bouwvolume en de daken met klokkentoren zijn zorgvuldig vormgegeven. Het materiaalgebruik en de fraaie detaillering van het metselwerk en de kozijnen zorgen voor een karakteristieke uitstraling die samenhang vertoont met het architectonische beeld van de arbeiderswoningen in de wijk.

Het schoolgebouw speelde een belangrijke maatschappelijke rol in de West-Indiëbuurt en omgeving. De West Indië buurt (gebouwd tussen 1912 en 1914), bestaand uit 154 woningen, twee winkelwoningen en het onderhavige schoolgebouw, kan met zijn heldere stedenbouwkundige structuur gezien worden als een scharnierpunt in de stadsontwikkeling van Enschede. Voor het eerst is er sprake van een duidelijke buurtopzet. De school is een onlosmakelijk onderdeel van deze opzet.

Een klassenfoto uit de periode 1950 - 1960

De terazzo vloerdelen zijn gelukkig behouden gebleven/

Kaart uit 1913 van het ontwerp van de West Indië buurt. De buurt had destijds een primeur omdat hier voor het eerst in Enschede een riolering werd aangelegd.

In 2016 is de school verbouwd tot een appartementencomplex.