Voormalige sociëteit “De Apenhof”

Van links naar rechts de leden: Herman ter Kuile, Frits Scholten met beker, Joh. Höpink, Harry ter Kuile, J.J. van Deinse, Jan van HeeK en Nico ter Kuile. Deze foto dateert van 1910.

Deze voormalige sociëteit “De Apenhof” is van belang vanwege de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen.
Het gebouwtje dateert van circa 1880 en was een ontmoetingsplaats van zonen van textielfabrikanten, Het theehuis is op een natuurlijke verhoging gebouw in het Florapark.
"Den Aap"was een oude benaming voor een boerderij gelegen in den Laar-es. "Langs den Aap" heette een weg tussen de Losserseweg [Oosterstraat] en de Veenweg nu Steenstraat.
In die tijd was het gebruikelijk dat "weggetjes"een naam kregen zoals Langs de bleek werd Janninksbleek.
In het toenmalige natuurlijke buitengebied van Enschede vonden verschillende clubs, disputen en kringen een trefcentrum in hun theekoepel, kaarthuisje of herenkamer. En een daarvan was de Apenhof gelegen in de groene omgeving van de Laaressingel.
Oorspronkelijk was dit het ontmoetingscentrum van de "Aapclub" waarvan de leden allerlei gemeenschappelijke interesses hadden.
Al in 1883 was er sprake van georganiseerde bijeenkomsten op de zondagavond. Deze bijeenkomsten vonden plaats in het zomerverblijf van de familie van Heek aan de Haaksbergerweg dat de naam "Pathmos" droeg. In het eerste reglement dat op 29 april 1883 werd vastgesteld  werd de naam Pathmosclub gekozen, De officieuze naam luide "Bierclub Pathmos".  In 1888 werd de koepel aangekocht voor een bedrag van 2925,00 gulden waaraan alle leden hun deel hebben bijgedragen. Door de aanwezigheid van een opgezette aap in de koepel werd de clubnaam gewijzigd in "de Aapclub" Het Pathmos reglement werd aangepast en werd zelfs koninklijk goedgekeurd. Er werd onder andere vastgesteld dat de naam van de voorzitter de titel "dictator"zou dragen. Tot op hoge leeftijd vormde deze club een vriendenclub en de jubilea werden gevierd in de Groote Sociëteit.
 Lees hier de geschiedenis van de Apenhof geschreven door Marlies Enklaar: Apenhof in uitverkoop 

 

Voormalig Theehuis “de Apenhof”
April 2015. 
Theehuis de Apenhof, Laaressingel 159
Rijksmonument.
Deze voormalige sociëteit “De Apenhof” is van belang vanwege de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen.
Het gebouwtje dateert van circa 1880 en was een ontmoetingsplaats van zonen van textielfabrikanten, Het theehuis is op een natuurlijke verhoging gebouw in het Florapark. De bewoning van de Apenhof heeft de laatste dertig jaar zo zijn problemen opgeleverd. In 1966 kwam de bond van speeltuinen in dit gebouw en in krantenberichten uit die tijd wordt gesproken over het behoud van de Apenhof. Kennelijk heeft men toen overwogen het gebouwtje af te breken. In 1979 is het bijna een ruïne geworden. De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker pleitte bij B&W voor behoud en gelukkig is daar gevolg aangegeven. Althans, het staat er nog. In 1980 kraakten 2 studenten van de AKI het pand en gingen er wonen. Ruiten werden door deze 2 studenten hersteld en ze probeerden ook de schouw, het pronkstuk van de Apenhof te herstellen. De gemeente heeft de Apenhof als "Atelierruimte" aangemerkt en momenteel is er dan ook een kunstenaar gehuisvest. In de jaren 60 en 70 heeft de Apenhof en het onderhoud ervan voor problemen gezorgd. Er is zelfs overwogen het karakteristieke gebouw te slopen. In 1979 is het bijna een ruïne geworden. De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft zich hard gemaakt voor het behoud van het gebouw en vandaag de dag staat het er nog steeds.
In 1980 werd het gebouw gekraakt door een tweetal studenten van de AKI. Zij knapten het gebouwtje op. Inmiddels heeft de Gemeente Enschede de Apenhof aangemerkt als atelierruimte en ook op dit moment is er een kunstenaar gevestigd. Op dit moment [we schrijven 2017] is de gemeente Enschede nog steeds eigenaar van het Rijksmonument de Apenhof. Het voormalige theehuis is sinds 1981 door de gemeente Enschede voor een symbolisch bedrag verhuurd aan de kunstenaar F. Haan. In ruil voor de lage huurprijs heeft de huurder echter de plicht om het monument te onderhouden maar volgens de gemeente Enschede is er sprak van groot achterstallig onderhoud.
Tot op dit moment lijkt het zo dat het voormalig theehuis verder in verval raakt en zullen de herstelkosten voor dit kleine monument alleen nog maar verder oplopen.
Bronnen:
Gemeente Enschede.
Rijksdienst voor monumenten.

Het monument verkeerd hier nog in een uitstekende staat van onderhoud Foto waarschijnlijk 1960.

De Pathmosclub 1892. v.l.n.r. staand: J.F. Jannink, J.B. Blijdenstein, H.H. Beltman, A.H. Ledeboer, W.H. Stroink, H. van Heek, en N.G. van Heek. zittend: N.G. ter Kuile, L. ter Kuile, K. Bloemendaal, en J.H. Stroink

De Apenhof 1895

De Aapclub op 25 november 1892 in het clubhuis "de Apenhof". Harry ter kuile [geheel rechts] en zijn buurman Bert Wennink [met hoed] zien het echt somber in.

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Aapclub werd op 29 april 1933 een Diner gehouden