De watermolen van Frans in Mander.

Begin 1700 waren er drie papiermolens langs de Mosbeek.  De beek ontspringt op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum en wordt gevoed door een groot aantal bronnen. Het brongebied van de Mosbeek bevat een voor Nederland unieke stroomhoog veenvegetatie en is bekend vanwege het voorkomen van het vetblad. De bovenste hoog gelegen molen heette de Engel maar is al lang geleden afgebroken. Watermolen Frans was de middelste molen en watermolen Bels de onderste molen. Tot 150 jaar geleden werden deze molens gebruikt om papier te maken. Toen echter papiermachines halverwege de negentiende eeuw het werk overnamen, raakten de watermolens buiten gebruik.
De Molen van Frans is een watermolen in Mander (gemeente Tubbergen). Deze bovenslagmolen op de Mosbeek is begin 1700 gebouwd als papiermolen. Toenmalige eigenaar was de papierfabrikant Willem Cramer uit Ootmarsum. In 1870 verkocht de familie Cramer de molen aan Bernard Frans, die hem verbouwde tot korenmolen en een molenkolk aanlegde. Sinds 1963 is de molen eigendom van de Stichting Landschap Overijssel. Deze stichting heeft Watermolen Frans laten restaureren en er een permanente tentoonstelling in ondergebracht over de ontstaansgeschiedenis van de molen en over de flora en fauna rond de Mosbeek. In de molen bevindt zich een koppel maalstenen, dat door waterkracht wordt aangedreven.

Vanaf de watermolen van Frans loopt er een fraai wandelpad naar de watermolen van Bels.