SBR en de Vakfederatie Rietdekkers hebben met ondersteuning van VROM-DWI het project ‘brandveilige rieten daken’ uitgevoerd. Dit project beoogt een set referentiedetails voor schroef daken te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor de bouwpraktijk.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg beschrijft in haar publicatie Het Weke Dak de historie van het rieten dak. Hierin staat
onder meer beschreven hoe de toepassing van het rieten dak wegens brandgevaar in binnensteden middels keuren tegengegaan werd. Voor de stedelingen bleef het rieten dak, onder andere vanwege het geringe gewicht, aantrekkelijk.
Het rieten dak heeft dan ook een aantal eeuwen de aandacht gevraagd van de stadsbesturen. De strekking van de keuren
is anno 2010 nog terug te vinden in het Bouwbesluit.
Lees hier de  publicatie “Brandveilige rieten daken” Brandveiligheid rieten daken

 

Villa Het Amelink Enschede.