De Brandweeracademie van het IFV heeft, met het oog op het ontwikkelen van onderwijs content, in 2014 onderzoek gedaan rond het thema ‘brandweer en cultureel erfgoed’. De inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn verwerkt in deze kennispublicatie, die is uitgegeven in samenwerking met het Infopunt Veiligheid.
Het doel van de kennispublicatie is het verduidelijken van de relatie tussen brandveiligheid en cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden rond het voorkomen van brand en het beperken en bestrijden van brand. Ook komen relevante casuïstiek en de daarbij behorende leerpunten aan bod. De publicatie is geschreven voor de brandweer, maar kan ook gebruikt worden door bijvoorbeeld de erfgoedsector. Zo worden er onder andere maatregelen beschreven die erfgoedbeheerders kunnen nemen om gevolgen van brand te beperken.
Lees hier het rapport: “Brandweer en Cultureel Erfgoed” : Brandweer-en-cultureel-erfgoed