Vierde school met den Bijbel.

 

De vierde school met den Bijbel is gelegen aan het Elshofplein 7. Op initiatief van de vereniging School met den Bijbel werd in 1931 de vierde school met den Bijbel in Enschede gebouwd. Tot 1886 werd lager onderwijs aan de verschillende gezindten voorafgegaan door en afgesloten met gebed en dankzegging door de schoolmeester. In de hogere klassen werd bijbelse geschiedenis uit het Oude en Nieuwe Testament onderwezen uit de werkjes van de r.k. geestelijke C. Schmidt, zowel aan protestanten, katholieken als joden.
Toen deze vakken in 1886 uit het lesprogramma verdwenen en de scholen neutraal werden, werd in hetzelfde jaar de Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de bijbel in Enschede en Lonneker, kortweg De school met de bijbel, opgericht en koninklijk goedgekeurd op 28 maart 1886.
De eerste school werd gebouwd in 1891, de laatste was de Vierde School met den bijbel aan het Elshofplein. In totaal zijn vijf scholen gebouwd, waaronder ook een ULO met de bijbel. De Vierde school met den bijbel is uitgevoerd in Amsterdamse Schoolstijl, met bijzondere aandacht voor kozijnvormen, materiaalbehandeling, detaillering en ornamentering. De monumentale twaalfklassige Vierde school met den Bijbel De Elshof (Elshofplein 7) werd in 1931 gebouwd in laat-expressionistische vormen naar plannen van E.A. van der Lijke en J. Mink. De vierde school met den Bijbel is een Rijksmonument.
Op initiatief van de vereniging De school met de bijbel werd in 1931 de "vierde SCHOOL met den bijbel" gebouwd aan het Elshofplein. Tot 1886 werd lager onderwijs aan de verschillende gezindten voorafgegaan door en afgesloten met gebed en dankzegging door de schoolmeester. In de hogere klassen werd bijbelse geschiedenis uit het Oude en Nieuwe Testament onderwezen uit de werkjes van de r.k. geestelijke C. Schmidt, zowel aan protestanten, katholieken als joden.
Toen deze vakken in 1886 uit het lesprogramma verdwenen en de scholen neutraal werden, werd in hetzelfde jaar de Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de bijbel in Enschede en Lonneker, kortweg De school met de bijbel, opgericht en koninklijk goedgekeurd op 28 maart 1886.
De eerste school werd gebouwd in 1891, de laatste was de Vierde School met den bijbel aan het Elshofplein. In totaal zijn vijf scholen gebouwd, waaronder ook een ULO met de bijbel. De Vierde school met den bijbel is uitgevoerd in Amsterdamse Schoolstijl, met bijzondere aandacht voor kozijnvormen, materiaalbehandeling, detaillering en ornamentering.
Aan de zuidzijde en op het binnenterrein is de school uitgebreid met een modern schoollokaal. Het interieur op de begane grond is gewijzigd. Thans heet de school De Elshof. Voor de entree twee solitaire cypressen binnen de gemetselde erfscheiding. Omschrijving Schoolgebouw opgetrokken in bruine baksteen in Noors kettingverband over twee bouwlagen. De school bestaat uit twee haaks op elkaar staande langwerpige lokalengebouwen, verbonden door een entreepartij met trappenhuis.
De lokalengebouwen onder schilddak zijn bedekt met zwarte Hollandse pannen. Op de nokeinden pironnen. De overhoekse entree is geplaatst onder een halfronde luifel. Erboven, voor het trappenhuis, drie stroken met drielichten, bekroond met een zonnewijzer. Rechts van de entree een blinde gevel met in smeedijzeren letters: "Vierde school [horizontaal] met den bijbel [verticaal]". In de noord- en oostgevel van de entreepartij drie hoge vensters. In de oostgevel voor de vier lokalen grote drielicht vensters met meerruits bovenlichten en een doorlopende betonnen tussendorpel.
Links is één lokaal aangebouwd onder een steekkap in dezelfde stijl en materialen. Hier eveneens een groot drielicht venster. In de noordgevel op de begane grond vier laddervensters onder één doorlopende latei.
Op de verdieping vier spitse paraboolvormige vensters met betonnen sluit- en aanzetstenen. Rechts om de hoek in de kopse westgevel een halfronde hoekrisaliet. De gevels aan de binnenzijde hebben verschillende vensterpartijen en in de oksel een entree. Van het interieur zijn enkele details bewaard gebleven, waaronder glas-in-lood vensters, kasten, tegellambrizeringen en -vloeren.
Waardering School van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang - als laatst gebouwde school met de bijbel - vanwege de kwaliteit van met name het gevelontwerp en de detaillering - vanwege de beeldbepalende ligging in De Elshof - vanwege de zeldzame combinatie van schooltypologie en architectonische vormgeving - vanwege de zeldzaamheid van redelijk stijlzuivere Amsterdamse Schoolstijl in Enschede
 (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 

Foto gemaakt tijdens de bouw van de school in 1931