Twekkeler schooltje voortzetting van oude markeschool
Twekkelerschool
Een paar honderd jaar geleden werden rond Enschede verschillende markescholen gesticht. Gebouwtjes waarin de arme boerenkinderen 's zomers les kregen direct onder het rieten dak, op een lemen vloer waarop niet zelden een turfvuur brandde. Fraaie voorbeelden hiervan vindt u ook in de Broekheurneschool en de Usselerschool. De oudste van deze primitieve schooltjes was de Twekkelerschool, die in 1726 door de Goedsheren in marcke Twickelo werd opgericht.
Bijverdiensten
De leiding van zo'n school berustte bij 'de meister' die naast een traktement van ƒ 50,00 per jaar ook meedeelde in 'het geschlachte', de boter en de eieren. Dat was natuurlijk geen vetpot en dus verdiende meister Herman Geuverink er jaren lang wat bij door er in de school een clandestiene 'foezel' (slechte jenever) stokerij op na te houden. De meeste van zijn collega's maakten het niet zo bont en brachten de dag door met het poetsen van klompen en het stoppen van kousen terwijl de kinderen hun lessen opdreunden. In de winter was de school gesloten.
Nieuwe functie
Honderd jaar later na de oprichting werd op de plaats van de Twekker school een nieuw schoolgebouw gebouwd dat vervolgens in 1920 weer werd vervangen. In 1934 werd de school gesloten maar op dit moment dient het gebouw opnieuw een onderwijskundig doel. Een afdeling van de AKI in Enschede maakt er gebruik van. De Vereniging Behoud Twekkelo spant zich in om het gebouw, dat eigendom is van de gemeente Enschede, een meer plaatselijke functie te geven met een relatie naar plattelandsvernieuwing. Het schooltje staat aan de Twekkelerweg 124, op de hoek met Boerstege.
Bron: www.twekkelo.nl