COPYRIGHT

Op alle foto’s, teksten en publicaties van de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede in deze website berust in principe auteursrecht en copyright. Dit betekent dat niemand anders  digitaal of anderszins gebruik mag maken Evan dit werk tenzij het bestuur van de stichting hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend aan een gebruiker. Het bestuur van de stichting kan voor non profit organisaties een uitzondering maken met betrekking tot het beschikbaar stellen van foto's, teksten en publicaties.
U kunt zich voor het gebruik van foto’s in verbinding stellen met een verzoek tot verveelvoudiging of openbaarmaking, via ons mailadres: info@cultureelerfgoedenschede.nl
DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– Deze website : Alle pagina’s van deze website waarop de disclaimer toepasselijk is.
– De uitgever: de bevoegde uitgever van deze publicatie: stichting Cultureel Erfgoed Enschede.
– U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die deze publicatie gebruikt;
– De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
– Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op deze publicatie. Door de publicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Deze publicatie heeft geen commerciële intenties en is alleen voor privé gebruik toegestaan.

4. Op foto’s van de stichting cultureel erfgoed Enschede n deze publicatie berust geen auteursrecht. Lezer kunnen foto’s gebruiken voor andere, niet commerciële doeleinden.
5. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van deze publicatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
6. De uitgever verschaft de inhoud van deze publicatie in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld.
7. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze publicatie.
8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de publicatie gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze publicatie de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de publicatie verzendt.
10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze publicatie te gebruiken en/of van bepaalde diensten die in de publicatie zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de publicatie monitoren.
11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze publicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

===========================================================================================================

PRIVACY BELEID

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover verzameld op onze website  (zoals naam, adres of e-mailadres), is dit in principe op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting van derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.
Privacy beleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins.
Op onze pagina's, plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-Californië Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn geïntegreerd. De Facebook-plug-in, gaat u akkoord met de Facebook-logo of de "Like Button" ( "Like") aan onze kant. http://developers.facebook.com/docs/plugins/ : U kunt een overzicht van de Facebook-plug-ins te vinden.
Als u onze sites bezoekt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht via de plug-in. Facebook krijgt de informatie die u hebt bezocht met uw IP-adres. Als u klikt op de Facebook "Like" button terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's verwijzen op je Facebook-profiel. Dit maakt Facebook om uw bezoek aan onze site toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de sites geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruik ze via Facebook. Voor meer informatie, zie het privacy beleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php
Als u niet wilt dat Facebook kunt toewijzen aan onze pagina's bezoeken om uw Facebook-account, u zich afmeldt bij uw Facebook-account.
Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator.
De verzonden door uw browser als onderdeel van Google Analytics IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u niet alle functies van deze site zal volledig zijn, in voorkomend geval, in dit geval gebruik. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door het cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.