Stuc is bij vele monumentale gebouwen toegepast en bepaalt vaak de beleving van een gebouw. De waardering van stuc laat door
een tekort aan goede informatie vaak te wensen over. Ook de instandhouding van het materiaal blijkt niet altijd even eenvoudig.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de uitdaging op zich genomen om vanuit zijn taak als nationaal kenniscentrum de jongste
inzichten over waardering en instandhouding te bundelen.
Lees hier de brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: stucwerk monumentale gebouwen
Onderzoek zelf wat de oorzaak is van scheuren in uw pand met deze scheurenwijzer. Aan de hand van de plaats en vorm van de scheuren krijgt u inzicht in de oorzaken en de wijze waarop de scheuren moeten worden hersteld.
Klik HIER voor de Scheurenwijzer test van de Vereniging Eigen Huis.