Het Janninkhuis aan de Langestraat.

Overkomt het u ook wel eens?
Je loopt langs een mooi Rijks of gemeentelijke monument en net als je de buitengevel hebt geobserveerd en gewaardeerd is het moeilijk te weerstaan om jezelf een blik naar binnen te gunnen. In veel gevallen wordt deze privacy verstorende actie beloond met een fraai passend interieur, althans voor zover zichtbaar. Monumenteigenaars zijn zich vaak sterk bewust van de noodzaak dat exterieur en interieur een geheel moeten vormen in de stijl en historie van een monument.
Deze week wandelde ik langs het “Janninkhuis” aan de Langestraat. Een legendarisch en neoclassicistisch waardevol Rijks monument. Je zou kunnen zeggen een van de historische parels van Enschede. Het deftige herenhuis  in het centrum van de stad is één van de oudste gebouwen van Enschede. In de volksmond wordt het ook wel het ‘Jannink huis’ genoemd, vernoemd naar de firma Gerh. Jannink & Zn, die het pand na 1910 als kantoor in gebruik had. Het staat echter ook bekend als het ‘Roessingh huis’, een verwijzing naar de fabrikant Hendrik Jan Roessingh, die het pand in 1803 liet bouwen ter gelegenheid van zijn huwelijk met Johanna Berendina van Heek. Hun enige zoon Johannes kocht in 1829 het Singraven in Denekamp.

Ik zelf kon de neiging niet weerstaan om binnen maar eens te kijken in hoeverre de buitengevel zich vertaald naar het interieur van dit deftige herenhuis en visitekaartje van Enschede.
Maar dan slaat de schrik toe want wat blijkt de begane grond van het Janninkhuis is een kantoorlandschap met glaswanden, kille verlichting en een informatie balie waar men zich kan melden voor informatie over Enschede. [en helaas op zaterdag gesloten] Je zou kunnen zeggen dat de tegenstelling zou groot is dat zich de vraag aandient waarom dit nog een Rijksmonument is.
Maar laten we hier als Enschede niet een kans liggen. Een voorlichtingscentrum over Enschede op een A1 locatie in een Rijksmonument dat verworden is verworden tot een VVV kantoortje uit de zeventiger jaren met ordinaire vlaggen aan de buitengevel en niet onbelangrijk in het geheel niet rolstoeltoegankelijk. Als rolstoelgebruiker kunt je bij de voordeur bellen en hopelijk komt er dan iemand.
Had dit historische pand niet het visite kaartje van Enschede moeten zijn met een inrichting die past bij het historische karakter. Enschede zou zich hier al kunnen onderscheiden als culturele stad met zorg en waardering voor het cultureel erfgoed.
Kennelijk begrijpen we nog niet dat Enschede promotie zich niet alleen kan vertegenwoordigen in een voortreffelijke en informatieve website [uitinenschede.nl] maar een bezoeker aan Enschede zou in het Janninkhuis de sfeer moeten kunnen proeven van het verleden, het heden en de toekomst van een bruisende stad met veel respect voor historie.
Enschede Promotie ziet als haar kerntaken het bevorderen van het (dag)toerisme, het profileren van de culturele activiteiten van Enschede en het vermarkten van Enschede als een aantrekkelijke woon- en werkstad.
We beschikken over een toplocatie, een Rijksmonument en de kennis om Enschede te vermarkten. Het wachten is nu op een inrichting en rolstoel toegankelijkheid die recht doet aan de historie en representativiteit van een belangrijke functie in Enschede.