Hotel Mendelaar / de witte bioscoop aan de Haverstraat.

Hotel Mendelaar in de Haverstraat [ 1932 ]