Sint.Jacobus de Meerdere kerk Lonneker. Gemeentelijk monument.

De Rooms Katholieke kerk St. Jacobus de Meerdere is gelegen aan de Dorpsstraat 96 in Lonneker. De kerk is gebouwd in 1911-1912 naar een ontwerp van de architect W. te Riele. De kerk is gebouwd in de neogotische stijl. Deze grote kerk is markant gelegen aan het dorpsplein in Lonneker.
De kerk is een gemeentelijk monument.
 

 

De eerste rooms-katholieke kerk in Lonneker werd in 1820 in gebruik genomen en aan Jakobus de Meerdere gewijd. Het patrocinium is hetzelfde als dat van de moederkerk in Enschede. Vanwege de bouwvallige staat en omdat er behoefte bestond aan een groter kerkgebouw werd deze kerk in de jaren 1911/1912 vervangen door het huidige kerkgebouw.
De kerk werd in een neogotische stijl vormgegeven naar een ontwerp van de architect W. te Riele.  De drie beukige kruiskerk biedt plaats aan 800 kerkgangers.
De toren bevindt zich recht boven de kruising van het transept met het schip en het koor. De glazenier H.L.D. Kocken vervaardigde de gebrandschilderde ramen.
Het orgel werd in 1950 gemaakt door de Enschedese orgelbouwer H.J. Vierdag. Het hoofdaltaar werd gemaakt door de Utrechtse edelsmid Jan Hendrik Brom.
Het kerkhof bij de kerk werd in de jaren na de bouw van de eerste kerk aangelegd en werd nog voor 1830 in gebruik genomen.
Op het kerkhof bevinden zich een calvariegroep uit 1865 en een beeldje voor het ongedoopte kind van de beeldhouwster Antoinette Ruiter uit 2006.

 

De pastorie (2020)

Glas in loodraam in de pastorie.

Tekening J. de Groot. (1995)