Boeren kerkhof Deurningerstraat

Het belang van de begraafplaats is gelegen in de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen, de ligging ervan in de stad en de aanwezigheid van meerdere grafstenen met historische bekende Enschedese namen.
De toegangspoort is gedateerd Anno 1829 in een classicistische vorm weergegeven met zandstenen hekpalen, afgesloten met een bol.
Het "boerenkerkhof is een gemeentelijk monument.
In 1828 werd bij koninklijk besluit het begraven in kerken verboden. Begraafplaatsen mochten alleen nog maar buiten de bebouwde kom aangelegd worden. De gemeente Lonneker (waartoe dit deel van Enschede destijds behoorde) liet haar keus vallen op een perceel heidegrond aan de Korte Steeg (thans Deurningerstraat).
Het terrein stond onder de bevolking bekend als de "Klokkenkamp", welke naam terugvoert naar het feit dat op die plek, in 1523, 2 klokken werden gegoten voor de stadstoren van Enschede. Deze dienden ter vervanging van de oude klokken die bij de grote stadsbrand op 14 maart 1517 verloren waren gegaan. De grond was eigendom van de hervormde kerk. Uit de inkomsten van de verhuur aan de gemeente Lonneker kon o.a. het salaris van de predikant betaald worden. Op 1 januari 1829 werd de begraafplaats opengesteld; de kosten voor aanleg bedroegen f 540,-.
Omdat er veel plattelanders uit de gemeente Lonneker begraven werden kreeg de begraafplaats al gauw de naam van "Boerenkerkhof". Wegens gebrek aan ruimte werd in 1921 door de gemeente Lonneker uitgeweken naar de Westerbegraafplaats aan de Hengelosestraat. Daardoor nam het aantal begravingen op het "Boerenkerkhof" sterk af. De laatste begraving vond plaats in 1952. In 1954 werd het "Boerenkerkhof" voor begravingen gesloten.

Tekst: gemeente Enschede.