ARCHITECTPERIODEMONUMENTENAFBEELDING 
Jan van de LijkeLijke, Jan v. d. — Architect, oudste firmant van het architectenbureau v. d. Lijke & Mink, te Enschede. - Geb. 14 Juni 1880 te 's-Gravenhage, als zoon van Gezina Geertruida Huding, geb. 16 Sept. 1848, overl. 1924 en Abraham v. d. L., instructeur der Rij- t school voor officieren te Venlo, geb. 11 Apr. (| j* 1844, overleden 1905. - v. d. L. huwde op l Juli 1920 te Doetinchem met Sijke Huismans.-Na de lagere school te hebben bezocht, kreeg v. d. L. privaatlessen in U.L.O. rechtlijnig- en bouwkundig tekenen en handtekenen; tevens studeerde hij vreemde talen. - Hij ontving zijn eerste teken-onderricht van den. gem. architect van Leiden, Lancel, en den Haagschen architect Laarman. Bij Ir. Kademaker deed hij zijn wiskundige kennis op. - Het einddiploma voor bouwkundig opzichter verwierf hij in 1909 te Amsterdam. - Daarop ving hij zijn loopbaan aan als opz. der gem. werken in 's-Gravenhage, waar hij medewerkte aan den bouw van het abattoir. — Nadat hij achtereenvolgens werkzaam was geweest als opzichter bij een villabouw te Amersfoort en tekenleraar resp. bij de architecten Joh. Mutters en S. de Clerc te 's-Gravenhage, Ir. H. F. Mertens te Utrecht en Irs. Granpré Molière en Verhagen te Rotterdam, vestigde hij zich als architect. - Vele opdrachten werden door J. v. d. L. uitgevoerd; onder zijn leiding zijn o.a. gebouwd de uitbreiding aan de Boekelosche stoom Blekerij, de Lonneker Coöperatieve Melkfabriek, kantoorgebouw van de spinnerij „Oosterveld", fabrieksbouw voor Brocades & Stheeman te Meppel, kerk- en schoolgebouwen. Ook op het gebied van. den woningbouw is veel werk verricht; 900 volkswoningen zijn gebouwd te Enschede, Glanerburg, Hengelo, Borne, Almelo en Kampen. — v. d. L. heeft plannen ontworpen voor villabouw te Verona in Italië. - Vele functies heeft hij bekleed, o.a. was hij voorz. van den. Kring van het Ned. Inst. voor architecten en bestuurslid van de comm. voor werkverruiming. - Hij heeft verschillende reizen naar het buitenland gemaakt, voornamelijk naar Italië en Griekenland, ter bestudering van oude bouwkunst en bouwstijl.
Kantoor Emmastraat 11.
Enschede.
Detakerk H.B. Blijdensteinlaan
Andries de Maaker1868 - 1964Gebouwen complex Trebbe
Herman Haan1914 - 1996Piramidewoningen Universiteit Twente
Sylbold Ravesteyn1889 - 1983Fina Avia Tankstation Glanerbrug
H.E. Zeggelink 1863 - 1931Diverse Herenhuizen en winkels in EnschedeGeen foto beschikbaar
H.C.M. van Beers 1880 - 1964Stadsvilla Hogelandsingel 9Geen foto beschikbaar
Jan Stuyt
1868 - 1934
Maria Kerk Deurningerstraat
Sir Edwin Airey1879 -1955Systeembouw woningen de Velve
Woningen op de Velve 1945
Wilhelm Victor Alfred Tepe1840 - 1920R.K. Kerk St. Jacobus de Meerdere Lonneker
Samuel de Clerq1876 - 1962Het Amelink
De Weele
Opmerkelijke Monumenten in Enschede

Willem Karel de Wijs sr. & W.K. de Wijs jr.1884 - 1964Hogere Textielschool De Maere, Vredeskerk.
Johan Sluymer1894-1979Jacobuskerk Oude markt
Jhr. A.H. op ten Oort1881-1948Wijk Pathmos
Plein West Indië
Prinseschool
Ambachtschool
Gijsbert Friedhoff1892 - 1970
Ingenieur Gijsbert Friedhoff (Rotterdam, 21 juli 1892 - Haarlem, 20 september 1970) was een Nederlands architect en rijksbouwmeester (1946-1958).
Friedhoff maakte het ontwerp voor onder andere het stadhuis van Enschede aan de Langestraat, dat tussen 1930 en 1933 gebouwd werd. Met zijn ontwerp hiervoor won hij in 1929 een wedstrijd. Het gebouw lijkt op het Stadhuis van Stockholm van Ragnar Östberg.
Stadhuis Enschede
Gerrit BeltmanDe wortels van Beltman Architecten gaan terug tot het jaar 1871. Hiermee is het, voor zover bekend, het oudste architectenbureau van Nederland.
Gerrit Beltman stichtte het bureau in 1871 en maakte in korte tijd naam als architect van fabrieksgebouwen en fabrieksvilla’s. In 1911 heeft zoon Arend Gerrit het bedrijf overgenomen. Deze maakt furore met het bouwen van fabrieken in beton-skeletbouw, zoals het oudste deel van de Philips fabrieken te Eindhoven.
Spinnerij Oosterveld
Jan Gratama1877 - 1947
Jan Gratama was een Nederlands architect, stedenbouwkundige, schilder, tekenaar en redacteur. Na zijn opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Polytechnische School te Delft, had hij verschillende banen als tekenaar en docent Den Haag en Delft. In 1908 begon hij als architect in Amsterdam.
Voormalige Incassobank aan de Piet Heinstraat 4-8. Rijksmonument.
Foeke Kuipers
1871 -1954
Kuipers was een zoon van een Friese timmerman-aannemer die zich aan het einde van de jaren 1870 in Amsterdam vestigde. Kuipers ontving zijn bouwkundige opleiding bij J.F. Klinkhamer en H.P. Berlage aan de Quellinusschool in die stad. Hij behaalde aldaar ook de zilveren medaille, de hoogste onderscheiding van de school. Zijn oudere broers Tjeerd Kuipers en Roelof Kuipers waren eveneens architect. Foeke's oeuvre bestaat grotendeels uit villa's die veelal uitgevoerd werden in cottagestijl.Villa Landgoed De Keizer