Het belang van dit boerenerf bestaande uit een Boerderij, Schuur, Boom en Visvijver is gelegen in de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen. De boerderij is een in hoofdzaak 19e -eeuws gebouw, geheel opgetrokken in baksteen. Het erf vormt het centrum van het gelijkmatige Landgoed Hof Espelo met fraaie bossen en boomgroepen.
HET BOERENERF IS EEN GEMEENTELIJK MONUMENT.