Zonnepanelen op de fabrieksschool

with Geen reacties

2016
De woningbouwcorporatie Ons Huis thans eigenaar voor de voormalige Fabrieksschool aan de Kloosterstraat [een Rijksmonument]  heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken. In de voormalige fabrieksschool worden op dit moment appartementen gebouwd. De stichting cultureel erfgoed Enschede heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij de gemeente Enschede. Belangrijkste argument hiertegen is dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieve oplossingen voor energie besparing. Overleg tussen de woningbouwcorporatie Ons Huis en de stichting cultureel erfgoed Enschede heeft geen resultaat opgeleverd.
De stichting cultureel erfgoed Enschede is van mening dat Rijks of gemeentelijke monumenten alleen van zonnepanelen moeten worden voorzien als uit onderzoek blijkt dat er geen alternatieve methoden zijn voor energiebesparing.

Lees hier: zonne-energie en uw monument

 

Geveltekeningen van de voormalige Fabrieksschool aan de Noorderhagen. Io de dakopbouw zijn de zonnepanelen ingetekend.

Bron:

De stichting cultureel erfgoed Enschede heeft in 2016 een notitie geschreven over de voorwaarden en gevolgen van zonnepanelen op monumenten. Lees hier de notitie “Zonnepanelen op Enschedese monumenten”  Zonnepanelen op Enschedese monumenten

 

 

 

 

De zonnepanelen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Belangrijke overweging om over te gaan tot elektriciteitsopwekking via zonnepanelen is de subsidie die huiseigenaars hiervoor ontvangen. Of zonnepanelen wel passen in het straatbeeld daar valt nog een aardige boom over op te zetten. Wij zijn wel van mening dat zonnepanelen niet thuishoren op daken van gemeentelijke of Rijksmonumenten. En feitelijk is dat volgens ons ook niet noodzakelijk omdat er meer dan voldoende alternatieven zijn om tot een duurzaam gebruik komen.
Woningbouwcorporatie Ons Huis denkt daar kennelijk anders over. Op het dak van de voormalige fabrieksschool zijn zonnepanelen geplaatst die volgens Ons Huis en de gemeente Enschede nog nauwelijks opvallen. Of dat daadwerkelijk ook zo is laten wij graag aan uw beoordeling over. Voor woningbouwcorporatie Ons Huis waren er geen alternatieven en is het besluit is volgens ons uitsluitend gebaseerd op subsidie en exploitatiekosten.
Uiteraard hebben wij voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen onze bezwaren kenbaar gemaakt maar het management van woningbouwcorporatie Ons Huis toonde geen enkel begrip voor ons standpunt. De uitstraling van het Rijksmonument is kennelijk
ondergeschikt aan een subsidieverstrekking voor zonnepanelen. Bij Rijksmonumenten dient overigens ook de gemeente Enschede [incl. de monumentencommissie] goedkeuring te verlenen bij wijzigingen aan een Rijksmonument. Na onderzoek was er volgens de gemeente
Enschede geen reden om Ons Huis een vergunning te onthouden. “Het valt optisch gezien allemaal nog wel mee” aldus de gemeente Enschede. Wij zijn benieuwd of deze kwalijke trend zich zal voortzetten en er nog meer monumenten willens en wetens optisch worden beschadigd.
Wilt u meer fotomateriaal zien van de zonnepanelen op de voormalige Fabrieksschool?
Klik dan HIER. En laat ons een reactie weten.

Zonnepanelen zijn geplaatst op de daken van de voormalige fabrieksschool [ augustus 2017 ]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *