Waarom monumentwaardige gebouwen.
Monumentwaardige gebouwen in Enschede.
De website van de stichting Cultureel Erfgoed Enschede geeft informatie over Rijks en gemeentelijke monumenten binnen de gemeente Enschede.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwikkeld voor het waarderen van bouwkunst. Daarmee kunnen de monumentale waarden van een gebouw helder en eenduidig vastgesteld worden. De waardering speelt een leidende rol bij het aanwijzen van een gebouw als monument én bij het wijzigen van het beschermde gebouw.
Of en wanneer een gebouw de monument status krijgt hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld; de cultuurhistorische waarden, Architectuur- en kunsthistorische waarden, Situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid en de zeldzaamheid van het object.
Er zijn  beoordelingsverschillen tussen de status van een Rijksmonument en een gemeentelijke monument.
Voor wat betreft de gemeente Enschede zijn er naar ons oordeel nog veel bouwkundige objecten die naar de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de monumenten status. Op de onderliggende pagina’s hebben wij een gerubriceerde verzameling samengesteld van bouwkundige objecten die volgens ons voldoende historische waarde en betekenis hebben maar nog  niet over een monumenten status beschikken. 
De getoonde gebouwen op de onderliggende pagina voldoen wellicht [nog] niet aan de bovengenoemde criteria maar worden door inwoners van Enschede als historisch waardevol ervaren. Dat zou op zijn minst een aanwijzing moeten zijn om een nader onderzoek in te stellen ter voorbereiding op een aanvulling van een nieuwe gemeentelijke monumentenlijst.
Wanneer u een voorstel hebt van een gebouw, villa, woonhuis of een ander willekeurig object voor deze rubriek, stuur dan een mail met foto en toelichting naar info@cultureelerfgoedenschede.nl

Hengelosestraat 227 voorbeeld van monumentaal waardig.