Waarom monumentwaardige gebouwen.
Monumentwaardige gebouwen in Enschede.
De website van de stichting Cultureel Erfgoed Enschede geeft informatie over Rijks en gemeentelijke monumenten binnen de gemeente Enschede.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwikkeld voor het waarderen van bouwkunst. Daarmee kunnen de monumentale waarden van een gebouw helder en eenduidig vastgesteld worden. De waardering speelt een leidende rol bij het aanwijzen van een gebouw als monument én bij het wijzigen van het beschermde gebouw.
Of en wanneer een gebouw de monument status krijgt hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld; de cultuurhistorische waarden, Architectuur- en kunsthistorische waarden, Situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid en de zeldzaamheid van het object.
Er zijn  beoordelingsverschillen tussen de status van een Rijksmonument en een gemeentelijke monument.
Voor wat betreft de gemeente Enschede zijn er naar ons oordeel nog veel bouwkundige objecten die naar de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de monumenten status. Op de onderliggende pagina’s hebben wij een gerubriceerde verzameling samengesteld van bouwkundige objecten die volgens ons voldoende historische waarde en betekenis hebben maar nog  niet over een monumenten status beschikken. 
De getoonde gebouwen op de onderliggende pagina voldoen wellicht [nog] niet aan de bovengenoemde criteria maar worden door inwoners van Enschede als historisch waardevol ervaren. Dat zou op zijn minst een aanwijzing moeten zijn om een nader onderzoek in te stellen ter voorbereiding op een aanvulling van een nieuwe gemeentelijke monumentenlijst.
Wanneer u een voorstel hebt van een gebouw, villa, woonhuis of een ander willekeurig object voor deze rubriek, stuur dan een mail met foto en toelichting naar info@cultureelerfgoedenschede.nl

Hengelosestraat 227 voorbeeld van monumentaal waardig.

Heutinkstraat 118, bouwjaar 1895.

Het MST verhuist op 8 en 9 januari 2017 naar de nieuwbouw aan het Koningsplein. Dan sluit het gebouw aan het Ariënsplein voorgoed zijn deuren en is ook de ziekenhuiskapel niet meer toegankelijk. De kapel heeft ruim 75 jaar bestaan. De ruimte werd op 15 augustus 1940 ingezegend als kloosterkapel voor de zusters Franciscanessen uit Denekamp, die in het ziekenhuis werkten en er hun eigen kloostervleugel hadden. Aanvankelijk werd de kapel uitsluitend gebruikt door de zusters. Later waren de diensten ook toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De kapel beschikt over een twaalftal statie muurschilderingen van de beeldend kunstenaar Luc van Hoek.

De stichting cultureel erfgoed Enschede heeft in oktober 2019 onderzoek gedaan naar de kunstenaar van de muurschilderingen in de voormalige kapel van ziekenhuis De Stadsmaten. Lees HIER de notitie over deze kunstenaar.

Laatste Eucharistieviering H. Pauluskerk, zondag 4 januari 2015 om 9.30 uur op het Hoogfeest van de Openbaring de Heeren In de Pauluskerk aan de G.J. van Heekstraat in Enschede. De kerk wordt vanaf februari 2015 een sportschool. Op 29 juni 1957 werd de St. Pauluskerk in de Enschedese wijk Twekkelerveld ingezegend door kardinaal Alfrink. Sindsdien was de kerk geschikt om de Heilige Mis te vieren. Het parochiebestuur maakte in de zomer van 2013 bekend het aantal kerken terug te willen brengen van zeven naar drie. In dat kader is nu de Pauluskerk gesloten.

Het toenmalige interieur van de kerk.

( okt. 2019) De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben de gemeente Enschede gevraagd het historische pand Rodenbach aan de Parkweg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het horecapand heeft een lange geschiedenis en veel inwoners van Enschede en ook van ver daarbuiten zullen op een of andere wijze kennis gemaakt hebben met dit etablissement. In de zestiger jaren was Hotel Modern vooral bekend door zijn dansavonden in het weekend met onder andere Gert en Hermien Timmermans en de Dutch Swing College Band.  Vermoedelijk is het gebouwd in de periode tussen 1866 en 1874.maar heeft in de loop der jaren meerdere verbouwingen ondrgaan.