Verruiming subsidie verwijderen asbestdaken
De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is verruimd. Sinds 19 juli is de ondergrens van 35 vierkante meter voor het verkrijgen van de subsidie komen te vervallen.
Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Ook daken van bijvoorbeeld schuurtjes en bergingen. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden. Zo moet het betreffende dak zijn opgenomen in het Landelijk Asbestvolgsysteem en zijn meerdere aanvragen op één aanvraagformulier niet toegestaan.
De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2019. Voor 2017 is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Alle eigenaren van asbestdaken kunnen een aanvraag indienen. De subisidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres.
Aanvragen kan via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiterlijk binnen zes maanden na de verwijdering van het dak. Als bewijs dient een gespecificeerde factuur van het asbestverwijderingsbedrijf.

 

April 2018.
Lening asbest verwijdering van de provincie Overijssel.
Particuliere eigenaars van gebouwen kunnen van de provincie Overijssel een lening krijgen voor de verwijdering van asbest. Voor 1 januari 2024 wil de provincie alle asbest daken in Overijssel gesaneerd hebben. De regeling gaat uit van een leenbedrag tussen de € 2.500,00 en € 60.000 tegen een rente van 3 procent. Ook het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van asbest daken valt onder deze regeling.
Maart 2019
Documentaire "25 jaar asbest in Nederland toen, nu en morgen.
Het totaalverbod op asbesthoudende materialen was op 1 juli 1993 een feit. We zijn nu 25 jaar verder. Een mooi en logisch moment om terug te blikken: waar staan we nu en waar willen we naartoe? De afgelopen jaren zijn spannend geweest. Discussies binnen de keten zijn verhard, er zijn controversiële meningen en ook de media zetten een bepaald beeld neer.
Wat ons betreft de hoogste tijd om terug te gaan naar de kern. Vandaar dat we in deze documentaire laten zien wat asbest is, wat de risico’s zijn en hoe het werkveld eruitziet.
We laten bovendien verschillende partijen en betrokkenen aan het woord over actuele vraagstukken. Dit zodat u vooral zelf een mening over het huidige asbestdossier kunt vormen.
Bron:SGS Search