De Boekelose Stoom Bleeekrij omstreeks 1888.

De portiersloge in de oorspronkelijke functie.

 

De textielindustrie floreerde in Boekelo:
De N.V. Boekelosche Stoomblekerij (in 1888 opgericht door de zonen van Gerrit Jan van Heek) werd in 1965 overgenomen door Unilever (die het bij P. Fentener van Vlissingen & Co's Katoenfabrieken N.V. voegde, later Texoprint). Op het oude fabrieksterrein is in 2008 een nieuwbouwplan gerealiseerd (De Bleekerij) waarbij delen van het industriële erfgoed zoals de oude gevels van textielgebouwen en de fabrieksschoorsteen bewaard zijn bleven. Er staat ook nog een oude portiersloge, waar tegenwoordig de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo gevestigd is. (Wikipedia)

 

 

 

De portiersloge is op dit moment in gebruik bij de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo