ziekenhuis Stadsmaten aan het Ariënsplein

Ziekenhuis de Stadsmaten [1980]

2017.
In het voormalige ziekenhuis Stadsmaten aan het Ariënsplein te Enschede komen appartementen voor studenten van de Saxion Hogeschool. De meeste binnenmuren van het ziekenhuis, dat vorig jaar voor 4,5 miljoen in eigendom is verworven door de Belgische investeerder/ontwikkelaar LIFE, zijn ondertussen weggebroken; er is 48.000 vierkante meter vloeroppervlak beschikbaar. Alleen het medisch laboratorium Medlon heeft, zo meldt de gemeente Enschede in een update, op de bovenverdieping nog een ruimte in gebruik.
Er zouden in het gewezen ziekenhuis ‘verhuurbare ruimtes voor startups en 250 woonunits voor studenten’ worden gerealiseerd. Gedacht wordt aan de huisvesting van zo’n zevenhonderd studenten, onder wie veel studenten uit het buitenland.  Ook zal worden voorzien in de bouw van ruimtes voor sport en recreatie. Saxion huurt drieduizend vierkante meter voor de duur van vijf jaar ten behoeve van een studiecentrum in het kader van het Stadscampusconcept.
De historie van Stadsmaten voert terug tot 1914 toen het rooms-katholieke Sint Joseph Ziekenhuis zijn deuren aan het Ariënsplein opende, wat later Stadsmaten werd, dat op zijn beurt in 1990, verbonden via een loopbrug over de Haaksbergerstraat, fuseerde met het algemene ziekenhuis Ziekenzorg en opging in Medisch Spectrum Twente. Na de (ver)nieuwbouw van het MST werd het (verouderde) gebouw Stadsmaten overbodig en door de gemeente Enschede te koop gezet.
 

Interieur ziekenhuis kapel.

Zusters Franciscanessen in de ziekenhuistuin

In de ziekenhuiskapel van het Medisch Spectrum Twente (MST) aan het Ariënsplein is  voor de laatste keer een dienst gehouden. Aan het einde van de viering werd de kapel onttrokken aan het liturgisch gebruik.
Het MST verhuist op 8 en 9 januari 2017 naar de nieuwbouw aan het Koningsplein. Dan sluit het gebouw aan het Ariënsplein voorgoed zijn deuren en is ook de ziekenhuiskapel niet meer toegankelijk. De kapel heeft ruim 75 jaar bestaan. De ruimte werd op 15 augustus 1940 ingezegend als kloosterkapel voor de zusters Franciscanessen uit Denekamp, die in het ziekenhuis werkten en er hun eigen kloostervleugel hadden. Aanvankelijk werd de kapel uitsluitend gebruikt door de zusters. Later waren de diensten ook toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
De vier geestelijk verzorgers van het MST gingen zondag gezamenlijk voor in de laatste dienst. Na afloop droegen ze enkele belangrijke liturgische voorwerpen de kapel uit, zoals de paaskaars en de altaarsteen..

Het nieuwe orgel van de Stadsmatenkapel dat in 1975 werd aangeschaft.

De klok die voor de Eucharistievieringen werd gebruikt.