Hohes Haus
Het Hohes Haus maakte deel uit van het burcht-complex Nienborg en was gelegen aan de noordzijde ervan. Deze burcht werd in 1198 gebouwd door de bisschop Hermann II van Katzenelnbogen uit Munster op de grens met omliggende landen. Deze burcht, bestaande uit een onderburcht (ca. 1,3ha) en een bovenburcht (0.85ha), ontwikkelde zich al heel snel tot de machtigste vesting van het vorstendom. Beide delen van de burcht waren omringd door 3m dikke en 8 ȧ 10m hoge muren en 15m brede grachten omgeven. De belangrijkste taak ervan was het bewaken van de belangrijke handelsweg tussen Munster en Deventer.  De leiding van de burcht was in handen van een “college van burgers”.
Omstreeks 1359 is er sprake van een eenhoofdige leiding in de vorm van een “Ambtmann”, die vanaf 1364 het dan voor het eerste vermeldde Hohen Haus in de bovenburcht bewoonde. Het oudste gedeelte van het nog bestaande huis, de kern, werd in de 14e eeuw als woontoren gebouwd en maakte toen onderdeel uit van de ringmuur. In de 16e eeuw werd het huis gemoderniseerd en uitgebreid tot het huidige in renaissanse stijl uitgevoerde gebouw. Het rechthoekige in natuursteen uitgevoerde gebouw bestaat uit twee verdiepingen boven een kelderlaag en wordt afgedekt door een zadeldak met schoudergevels als beeindigingen. Bijzonder zijn de stijlvolle ridderzaal en de van tonvormige gewelven voorziene kelderruimten. Naast het huis bevindt zich een kleiner vrijstaand bouwwerk, het Wachtmeistershuis.  
In de loop der tijd werd het ambt van Ambtmann verpand aan een lid van de niet adellijke familie Von Sasse om vervolgens over te gaan naar de familie Von Tork en de familie Droste zu Vischering. In 1834 werd het Hohes Haus gekocht door Theodor von Heyden, die het liet verbouwen tot kantoorruimte. Bij zijn overlijden ging het Hohes Haus via zijn dochters in 1905 over naar een neef Lodewijk von Bönninghausen om vervolgens in 1967 over te gaan naar diens zoon baron Lodewijk von Bönninghausen, die er tot zijn overlijden in 2005 woonde.
HEDEN
Momenteel is het Hohes Haus onder gebracht in een stichting die verantwoordelijk is voor het behoud van het huis. In het Hohes Haus is een restaurant ondergebracht, terwijl het kleine vrijstaande Wachtmeistershaus in 2007 is verbouwd tot een bed & breakfast.