Begin oktober komen de Europese leiders in Brussel bijeen om te spreken over de hernieuwde toelating van glyfosaat.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 'waarschijnlijk kankerverwekkend' genoemd. Desondanks ligt opnieuw het voorstel op tafel om dit bestrijdingsmiddel weer voor 10 jaar toe te staan in Europa! En nu is duidelijk dat ook de Nederlandse regering van plan is om Monsanto groen licht te geven om dit omstreden bestrijdingsmiddel nog weer tien jaar toe te staan.
De druk is hoog. Chemiebedrijf en producent van glyfosaat Monsanto lijkt zelfs wetenschappers voor haar karretje te hebben gespannen om de risico’s van dit onkruidbestrijdingsmiddel te verdoezelen. Deze fabrikant van RoundUp ligt zwaar onder vuur om het manipuleren van wetenschap om te voorkomen dat glyfosaat verboden wordt. Dat mogen we niet over onze kant laten gaan! Het voorzorgsbeginsel, dat vastligt in Europese wetgeving, bepaalt dat onze gezondheid niet de dupe mag worden van wetenschappelijke twijfel en discussie. Dat principe is nu in gevaar, en als we niks doen, zitten we ondanks al onze protesten en acties de afgelopen jaren straks alsnog voor tien jaar vast aan glyfosaat!
Voor ons is het duidelijk: mogelijk kankerverwekkende stoffen als glyfosaat horen niet thuis in ons voedsel en drinkwater.
We moeten dus nu actie komen. De Tweede Kamer vergadert op 4 oktober over het Nederlandse standpunt in Europa. Doe met ons mee en roep onze volksvertegenwoordigers op ons voedsel en drinkwater te beschermen tegen mogelijk kankerverwekkende stoffen. Teken en deel de oproep van foodwatch en zorg er samen met ons voor dat Nederland Nee zegt tegen glyfosaat.
Bron: Foodwatch. [2017]
LAATSTE NIEUWS OVER GLYSOFAAT
Europeanen mogen de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog zeker vijf jaar gebruiken. Maandag 28 november 2017 schaarden achttien EU-lidstaten, waaronder Nederland, zich achter een voorstel van de Europese Commissie om de vergunning voor het middel met vijf jaar te verlengen. Negen landen stemden tegen.
Over het middel is veel onenigheid. Boeren gebruiken de verdelger - die ook bekend is onder de merknaam Roundup - om akkers onkruidvrij te krijgen. De effectiviteit is hoog, maar er is twijfel over de veiligheid van het middel. De verdelger zou alleen planten moeten laten sterven, maar uit sommige onderzoeken zou blijken dat het middel mogelijk kankerverwekkend is.
De instanties die door de Europese Commissie zijn geraadpleegd, zien echter geen risico's voor de volksgezondheid. Daarom wilde het dagelijks bestuur van de EU in eerste instantie de vergunning voor glyfosaat met tien jaar verlengen, maar onder druk van vele EU-landen werd er uiteindelijk een compromis van vijf jaar op tafel gelegd.
Bron: EU.

 


5 redenen om glyfosaat te verbieden
1. Glyfosaat schaadt meer dan alleen onkruid
Er is steeds meer bewijs dat glyfosaat ook andere organismen aantast, zoals:
  • waterdieren: kikkers, padden en vissen;
  • schimmels en wormen die de bodem gezond houden.
2. Glyfosaat verspreidt zich via het (grond)water Planten en dieren in onze sloten komen zo ook in aanraking met de gifstof. En het blijft niet bij sloten. In Nederland moeten drinkwaterbedrijven de waterwinning regelmatig staken omdat de toegestane hoeveelheden glyfosaat worden overschreden.
3. Glyfosaat komt in ons eten, drinken en lichaam terecht
Resten van glyfosaat zijn teruggevonden in levensmiddelen als bloem, brood en bier. Bij een Duitse test onder 2.000 mensen werd bij 99,6 procent van hen een traceerbare hoeveelheid glyfosaat in de urine aangetroffen.
4. Glyfosaat is potentieel kankerverwekkend
Op dit punt spreken de nu beschikbare onderzoeken elkaar tegen. Het IARC, een gerenommeerd instituut voor kankeronderzoek van de Verenigde Naties, categoriseerde glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Daarnaast brengen wetenschappers het middel in verband met zenuwaandoeningen als de ziekte van Parkinson.
De JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues) oordeelde dat glyfosaat veilig is. Deze analyse raakte echter in opspraak. Er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de voorzitter en vice-voorzitter van het panel.
De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) schoof vorig jaar het rapport van de IARC aan de kant. In een open brief riepen 96 onafhankelijke wetenschappers de Europese Commissie op om de risicoanalyse van de EFSA nog eens over te doen, maar dan op een transparante en onafhankelijke manier.
5. We hebben glyfosaat niet nodig
We kunnen prima zonder dit gif. Boeren werken bijvoorbeeld met mechanische onkruidbestrijding en ecologische alternatieven. Innovatieve groenvoorzieners werken zonder gifen ook voor tuinieren zijn zware chemische bestrijdingsmiddelen achterhaald.
Bron: Greenpeace Nederland [2017]

België vindt glyfosaat bloedlink en voert verbod in, Nederland wacht af.
Lees het bericht van Zembla HIER

09 november 2017
Brussel wilde aanvankelijk de vergunning voor de Europese markt verlengen met tien jaar, maar experts van de EU-lidstaten zijn daarover te verdeeld. De 28 lidstaten moeten op 9 november over het nieuwe voorstel stemmen. De huidige licentie voor gebruik van het mogelijk kankerverwekkende middel, dat ook bekend is onder de merknaam Roundup, loopt in december af. 
 
Milieuorganisatie Greenpeace en voedselwaakhond foodwatch hebben de nieuwe landbouwminister Carola Schouten opgeroepen om op haar eerste werkdag glyfosaat te verbieden. De agrarische sector wil echter niet af van het onkruidgif. Nederland is voorstander van een verlenging van de licentie van het middel met tien jaar, maar zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook kunnen vinden in een verlenging met vijf jaar.
Als de Europese Commissie het gebruik van Roundup blijft toestaan voor maximaal vijf jaar, komt het ook tegemoet aan de wens van de meerderheid van het Europees Parlement. Deze week steunden 355 van de 204 leden een voorstel van Bas Eickhout (GroenLinks) dat een verbod op het gebruik van glyfosaat over vijf jaar beoogt.
De agrarische industrie claimt dat het middel nodig is voor de voedselvoorziening. Maar als het aan het parlement ligt, mogen de land- en tuinbouw glyfosaat over vijf jaar niet meer gebruiken. Vanaf volgend jaar zouden al beperkingen moeten gaan gelden, zoals een sproeiverbod vlak voor de oogst. Voor huishoudens zou Roundup direct taboe moeten worden. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer noemde een dergelijk verbod ‘onevenredig’ en onthield zich van stemming. 
Glyfosaat blijft volgens haar onmisbaar voor grote delen van de Europese land- en tuinbouw. Eickhout toonde zich juist verheugd dat het parlement ‘gezondheid en milieu op de eerste plaats zet’. “Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt.” Volgens Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is een ‘einde aan het massale gebruik van kankerverwekkende gif eindelijk in zicht’.