Het G.J. van Heek Park is een Rijksmonument.
In 1874 heeft Hendrik Jan van Heek het Volkspark geschonken aan de Enschedese bevolking.  Zijn jongste broer Gerrit Jan van Heek heeft vervolgens in 1915 het huidige G.J. van Heek park geschonken aan de bevolking van Enschede. Gerrit Jan van Heek die in 1837 was geboren overleed in 1915 op 78 jarige leeftijd en zijn erven hebben de overdracht van het park aan de gemeente Enschede geregeld.
In verband met de voedselschaarste tijdens de eerste wereldoorlog is het 10 hectare grote terrein eerst gebruikt voor de aanplant van aardappelen. Hierdoor ontstond een aanzienlijke vertraging in de aanleg van het park. In 1918 werd het aangelegde park bij officiële Notariële akte overgedragen aan de gemeente Enschede.
 
Er werden door Gerrit Jan van Heek stringente eisen gesteld aan het gebruik van het park zoals;
  • Het park dient voortdurend bestemd blijven als park om aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een geschikte gelegenheid te geven voor ontspanning en wandeling.
  • Voorts als sportterrein met het doel tot verschillende soorten van sport te beoefenen en als speeltuin voor kinderen.
  • Straten of publieke wegen mogen niet worden aangelegd door het park en was er de vooraarde dat in het restauratielokaal geen sterke drank mocht worden geschonken. Ook vergadering met een politiek karakter waren niet toegestaan.
  • Er werd een parkcommissie ingesteld van vijf prominente personen waaronder G.J. van Heek jr. die de grootste zeggenschap zou hebben over de inrichting en het onderhoud van het park.
Bij de overdracht van het park aan de gemeente Enschede werden nog een drietal woningen aan de Wagelerdwarsstraat toegevoegd voor huisvesting van het personeel dat aan het park verbonden was.  Enkele jaren later is het landgoed van Lochemsbleek toegevoegd aan het G.J. van Heekpark toegevoegd als schenking van de familie van Heek.
In het park bevinden zich verschillende monumenten en gebouwen zoals;
  • Het voormalige theehuis van de familie van Heek.

  • De villa in het van Lochems park.

     
  • De obelisk gemaakt door de kunstenaar: Leendert Maurits Tetterode in 1922.

 
Het Tuinhuis.

Lochemsbleekpark
In 1928 werd het Lochemsbleekpark (3 ha) aangelegd. Dit park was een voormalige buitenplaats van de familie Roessingh. De parken werden in 1924 verbonden door een met een haagbeuk overkoepelend pad. Op 31 oktober 1929 werd ook dit park aan de gemeente geschonken. In de jaren tachtig werd de scheiding tussen de twee parken opgeheven. Het Van Heek park kreeg in 1995 de status van Rijksmonument.
Op 1 september 2021 is het bronzen beeld van de kunstenaar Albert Termote in het Van Heekpark op brute wijze van haar sokkel gesloopt en gestolen. De beeldengroep “Vlaamse Vluchtelingen” is een geschenk van de Belgische bevolking aan Enschede voor het feit dat tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in Enschede ruim 600 Belgische vluchtelingen zijn opgevangen. De Hengelose kunstenaar Rinus Morsink was diep onder de indruk van deze laffe diefstal. Hij zocht contact met de parkcommissie en bood aan een replica van de beeldengroep te maken. Dat is inmiddels meer dan gelukt. De beeldengroep is niet meer van brons maar van a-kristal kunsthars en voorzien van een terracottakleur zodat aspirant dieven weten dat het hier niet om een bronzen beeld gaat. Het vermoeden bestaat namelijk dat het de dieven om het brons te doen was.

G.J. van Heekpark vlak na de aanleg van het park