Eigenaar-bewoners of VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor een restauratie aanvragen, kunnen als extra dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren.
Het verduurzamen van een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Heeft de gemeente geen specialisten in huis, schakel een adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.
Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijks monumentale woning of appartement.
De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen.
 
U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze Verklaring Energiebesparing Rijksmonument bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening.
  • U leent tegen een lage rente: 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%) 
  • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
  • De Duurzame Monumenten-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost
Financiering aanvragen: Klik HIER