Ons commentaar,
01 oktober 2019.
De waaltjes van de Harberinksweg zijn voor de gemeente Enschede een hoofdpijndossier geworden. Het blijkt maar weer dat “luisteren naar burgers” een essentieel onderdeel moet zijn
van besluitvorming .
Nadat burgers en belangenorganisaties hun protest lieten horen over het verwijderen van de waaltjes aan de Harberinksweg werden de werkzaamheden direct stopgezet. Gebrek aan
communicatie, te weinig historisch besef, maar vooral gebrek aan oplossend vermogen had tot gevolg dat het probleem, de verontwaardiging en de publiciteit hierover alleen maar groter werd.
De waaltjes bleken te zijn verkocht, een begroting voor herbestrating kwam uit op € 200.000,= er werd een extern bureau ingeschakeld, en werden 6 proefvakken aan gelegd en dat terwijl de
wethouder eigenlijk wel kon nagaan dat het handhaven van de bestaande eeuwenoude waaltjes bij iedereen veruit de voorkeur had. De democratische inhaalslag heeft ondanks moeite, tijd
en geld niet gewerkt.
Onze ervaring is dat omwonenden en belanghebbenden zeker begrip hebben voor een aantal argumenten van de gemeente Enschede. Een goed gesprek vooraf om de bestaande
bestrating te handhaven en daar waar nodig te verbeteren met nieuwe waaltjes was ons inziens zeker een optie geweest.
“Luisteren naar burgers” kan de gemeente Enschede tijd, moeite en geld besparen. De Harberinksweg is een steen des aanstoots geworden tenzij de gemeente alsnog naar haar burgers wil luisteren.
SCEE

De eeuwenoude waaltjes aan de Harberiksweg.