Dakonderhoud & hemelwaterafvoeren.
De bladeren vallen, maar dat is niet de enige reden om juist in de herfst goten, regenpijpen, roosters, vergaarbakken, afvoerputten en andere onderdelen van afvoersystemen goed te inspecteren, te reinigen en zo nodig te (laten) herstellen.
In de loop van de zomer verzamelt zich allerhande natuurlijk en minder natuurlijk afval op daken en in goten. In de herfst komen daar de bladeren, takken en eventuele boomvruchten nog bij: kastanjes, eikels, dennenappels, vleugelnoten enzovoort. Zo kan het gebeuren dat goten in oktober en november vol zitten met een mengsel van zand, grond, vuil, mossen, bladeren, takjes en ander organisch materiaal, plus nog zwerfvuil. Het is van groot belang dat deze drab - want dat wordt het meestal - wordt verwijderd voordat afvoerroosters, -pijpen en -putten verstopt raken. In dat geval kan hemelwater namelijk in of langs muren gaan lopen, met vochtplekken, lekkages, schimmelvorming en houtrot tot gevolg.
Monumentenwachters controleren en reinigen goten, afvoeren, platte daken en andere relevante onderdelen altijd. Maar de bezoeken van Monumentenwacht vallen niet altijd in de herfst. En eigenlijk moeten goten en afvoeren ook in het voorjaar worden gecontroleerd. Daarom is het verstandig om óf zelf regelmatig de inspectie en reiniging ter hand te nemen óf hiervoor een afspraak te maken met Monumentenwacht (of een andere dienstverlener, zoals een glazenwasser of schoorsteenveger).

 

 

Denk er wel om dat steeds het volledige afvoersysteem wordt geïnspecteerd en zo nodig schoongemaakt. Dus niet alleen de goten, maar ook de diverse korte en langere afvoerpijpen, de vergaarbakken waarin verschillende pijpen samenkomen, de eventuele afvoerputten waarin de pijpen uitmonden en de roosters die zich op diverse plaatsen kunnen bevinden. Uiteraard moet water ook vanuit de afvoerputten goed afstromen, naar bijvoorbeeld de riolering.
Als regenpijpen eindigen op het maaiveld, al dan niet bestraat, zorg er dan voor dat het terreinoppervlak (en dus ook het water) vanaf het gebouw voldoende afloopt. Bestrating kan na verloop van tijd gaan verzakken en moet dan worden hersteld. Door spattend water en/of door beschadiging van afvoerpijpen kan voegwerk losraken en kan ook metselwerk schade oplopen. Oorzaak en gevolg moeten bijtijds worden verholpen.
Als u zelf aan de slag gaat, werk dan systematisch, verantwoord en veilig. Werk van boven naar beneden, en per zijde of ander begrensd gedeelte van het gebouw. Gebruik geen scherpe voorwerpen die goten en afvoeren kunnen beschadigen. En denk vooral om uw veiligheid. Gebruik betrouwbare ladders, plaats deze op een voldoende stroeve en draagkrachtige ondergrond, draag stevige schoenen en goede handschoenen en laat u tijdens het werken op hoogte niet afleiden.
Bron: Monumentenwacht.
 Boll Dak management nieuwe partner stichting cultureel erfgoed Enschede