Vooral villa's, woningen en gebouwen die voorzien zijn van een rieten dakbedekking lopen een verhoogd risico op brand.
 
Bijna wekelijks wordt er ergens in Nederland een monument getroffen door brand, storm, wateroverlast, diefstal of vandalisme.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzamelt deze gegevens.
De incidentenregistratie laat zien dat er in de afgelopen twee jaar 77 maal brand geweest is in een monument. Een goede brandpreventie is dus geen overbodige luxe.
Lees hier meer over "Brand in monumenten" : Brand - Monumenten 

Grote brand verwoest monumentale villa in Hattem

                                     NEDERLANDSE MONUMENTEN: WEINIG AANDACHT VOOR BRANDVEILIGHEID
17 april 2019

Door Ruud van Herpen Brandrisico’s zijn natuurlijk nooit uit te sluiten. Maar na de brand in de Notre-Dame vragen we ons af: Kun je dit voorkomen? Hebben we dergelijke brandrisico’s wel voldoende onderkend? En is een brand als die in Parijs ook mogelijk bij ons cultureel erfgoed? Wat zegt de wet? Ruud van Herpen deelt zijn visie.
In de publiekrechtelijke regelgeving is het behoud van het gebouw geen doel. Risico’s die het behoud van het gebouw bedreigen worden dus ook niet ondervangen. Publiekrechtelijk zijn alleen persoonlijke veiligheid (gebouwgebruikers en hulpverleners) en de veiligheid van aangrenzende buurpercelenrelevante doelen. Bij de brand in de Notre-Dame werd aan deze doelstellingen voldaan.

Lees het volledige rapport van Ruud van Herpen Brandveiligheid Nederlandse monumenten