Boerderij Hof Espelo
Het belang van dit boerenerf bestaande uit een Boerderij, Schuur, Boom en Visvijver is gelegen in de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen. De boerderij is een in hoofdzaak 19e -eeuws gebouw, geheel opgetrokken in baksteen. Het erf vormt het centrum van het gelijkmatige Landgoed Hof Espelo met fraaie bossen en boomgroepen.
HET BOERENERF IS EEN GEMEENTELIJK MONUMENT.