Boerderij Helmerstraat

Het belang van deze boerderij is gelegen in de relatie tot het beschermde monument Wissink molen [naar de boerderij genoemd]. De boerderij dateert van oorsprong uit de zeventiende eeuw. in 1801/1802 is de boerderij uitgebreid met een woonhuis en zijvleugel. De boerderij is een gemeentelijk monument.