18 december 2018.
Jaar uitstel voor verwijdering asbestdaken.

De datum waarop alle asbestdaken in Nederland moeten zijn verwijderd is uitgesteld met een jaar. Aanvankelijk was de datum vastgesteld op 01 januari 2024. Dakeigenaars hebben volgens staatssecretaris van Veldhoven, nu de tijd tot 31 december 2024 om asbestdaken te verwijderen.


12 januari 2018
Vanaf 2024 zijn asbest daken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.
Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.
Inventarisatie.
Eigenaren van asbest daken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.
Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.
Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.
Gezondheid en kosten.
De ministerraad heeft ingestemd met het verbod, dat is voorgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Asbest daken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.
Daarnaast zorgt het opruimen van bij brand verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.
Bron: Rijksoverheid.