Aanvraag monumentstatus Bisschopstraat 4

with Geen reacties
AANVRAAG GEMEENTELIJKE MONUMENT STATUS BISSCHOPSTRAAT 4, ENSCHEDE.

Bisschopstraat 4, Enschede (foto SCEE)

Enschede 01 juli 2021.
Enschedese erfgoedorganisaties hebben bij de gemeenteraad en B&W een verzoek ingediend tot het verlenen van de gemeentelijke monument status van de stadsvilla aan de Bisschopstraat 4 in Enschede.
De villa aan de Bisschopstraat bezit een veelvoud aan bijzondere waarden. Door de architectuur van de hand van een befaamd architect, door de goede staat waarin het is behouden en door de ligging in de Stadsweide.
De erfgoed organisaties zien de volgende redenen om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument:

* De architectuurhistorische waarde is hoog: het huis is in- en uitwendig een redelijk gaaf gebleven voorbeeld van een villa in een voor architect Wegerif typerende bouwstijl, die in deze periode nog sterk werd beïnvloed door de invloed van de Engelse arts and craft beweging.

• Het pand valt op door zijn eenvoudige hoofdvorm, de karakteristieke erkers, de zorgvuldige detaillering en de nog aanwezige waardevolle interieurelementen.

* Het huis is bovendien van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een doordacht totaalontwerp waarin diverse karakteristieke elementen zijn samengebracht die uiting zijn van een bepaalde levensstijl, in dit geval van een weduwe afkomstig uit ondernemerskringen van de stad.

• Het pand vormt tevens een herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd in opdracht van de kapitaalkrachtige elite die zich vestigde in ruime villa’s n een omgeving die aan hun hoge eisen voldeed.

• Verder is er sprake van een stedenbouwkundige ensemblewaarde door de situering aan de Bisschopstraat in de Stadsweide, een buurt die een fraai bestand aan historische huizen bezit, dat samen met de particuliere en openbare groenelementen een aantrekkelijk en waardevol straatbeeld vormt.

Het is een gaaf stuk stedenschoon dat vanwege haar kwaliteiten de status van een beschermd stadgezicht waardig is. Bron: Stichting Historische Sociëteit Enschede en PCO Erfgoedvereniging Heemschut.