Voormalig militair complex Twekkelo.

with Geen reacties

VOORMALIG MILITAIR COMPLEX AAN DE HAIMERSWEG IN TWEKKELO

Voormalig militair commandocentrum in Twekkelo voor nominatie monumentstatus.
 Een verzameling van bouwsels aan de Haimersweg in Twekkelo is volgens een aantal erfgoedorganisaties de moeite waard voor de status van gemeentelijk monument. Het voormalige commandocentrum van de Koninklijke Luchtmacht dat onderdeel uitmaakte van de vliegbasis Twente verkeerd in een vervallen staat. Het complex is gebouw in de zestiger jaren en had onder andere de functie van, commandocentrum, radiopeilbaken en centraal magazijn van onder andere veldkeukens en militair materieel. De huidige eigenaar Oned, onderdeel van Timmerhuis projecten heeft het complex in 2015 gekocht. Oned is voornemens om op deze plaats een tweetal woningen te realiseren en de verschillende bouwsels te slopen. Hiervoor is een wijziging van he bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente Enschede is bereid om hierin mee te gaan maar nu zijn we kennelijk wakker geworden om de monumentstatus aan te vragen.
Het bewijst eens temeer dat we in Enschede nog nauwelijks zicht hebben op kandidaat monumenten en min of meer bij toeval komt Twekkelo nu in beeld. Toch mag de vraag gesteld worden of dit voormalig commandocentrum van cultuurhistorisch belang is. En stel dat de gemeentelijke monumentstatus zal worden toegekend wat moet de huidige eigenaar dan nog met deze in verval geraakte bouwsels?  Kennelijk is er nu de afspraak gemaakt dat er een onderzoek komt naar de cultuurhistorische waarde van het complex. Onafhankelijke deskundigen mogen de gemeente Enschede nu adviseren maar volgens ons kunnen we onze prioriteit beter verleggen naar de voormalig vliegbasis Twente waar het cultureel erfgoed de laatste jaren echt is verwaarloosd.
Het goede nieuws is dat de stichting Historische Sociëteit structureel onderzoek gaat doen naar kandidaat monumenten binnen de gemeente Enschede. Mogelijk kunnen dan in een vroegtijdig stadium initiatieven worden ontwikkeld voor een monumentstatus.

 

Artikel TC Tubantia d.d. 17 april 2021.

KOUDE OORLOG IN TWEKKELO17 APRIL 2021