Restaurant Rodenbach

with Geen reacties

Hotel - Restaurant Modern inmiddels hotel Rodenbach gelegen aan de Parkweg.

oktober 2019.
De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cyupersgenootschap hebben de gemeente Enschede gevraagd het historische pand Rodenbach aan de PArkweg aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Het horecapand heeft een lange geschiedenis en veel inwoners van Enschede en ook van ver daarbuiten zullen op een of andere wijze kennis gemaakt hebben met dit etablissement. In de zestiger jaren was Hotel Modern vooral bekend door zijn dansavonden in het weekend met onder andere Gert en Hermien Timmermans en de Dutch Swing College Band.  Vermoedelijk is het gebouwd in de periode tussen 1866 en 1874.maar heeft in de loop der jaren meerdere verbouwingen ondergaan.

Hotel Glaser.

Op 29 oktober 2019. is bekend geworden dat de Syrisch-Orthodoxe kerk St. Jacob van Sarugh eigenaar is geworden van het horecapand Rondenbach aan de Parkweg. Wat precies de toekomstplannen zijn van dit pand is volgens de kerk nog niet bekend. Er zijn een aantal commissies ingesteld die verschillende mogelijkheden onderzoeken tot exploitatie.

 

Augustus 2020.

Het Monumenten Advies Bureau heeft de gemeente Enschede geadviseerd om het voormalige Hotel Rodenbach de gemeentelijke monument status te verlenen. Volgens het bureau heeft het voormalige hotel veel cultuur historische kenmerken. Binnen het huidige bestemmingsplan heeft het pand de status van karakteristiek. Het pand is inmiddels eigendom van de Syrisch Orthodoxe St. Jacob-van Sarughkerk. B&W van Enschede zullen over het advies een voorgenomen besluit nemen waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarna volgt een definitief besluit over de monument status.
Zie ook onze webpagina over Rodenbach. Klik HIER

 

Februari 2021.
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap hebben bij de gemeenteraad en B&W een verzoek ingediend voor de gemeentelijke monumentstattus van het voormalige hotel Rodenbach aan de Parkweg.
De belangrijkste argumentatie van de erfgoedorganisaties  voor de gemeentelijke monumentstatus is;
Het pand aan de Parkweg 37-39 kan beschouwd worden als één van de oudste in het centrum van Enschede. De bouwkundige gegevens uit het stadsarchief gaan niet verder terug dan 1908. Dat is een verbouwing, dus het pand stond er al veel eerder. Dat blijkt dan weer uit een plattegrond uit 1884 waarop het als eerste gebouw in de uitbreidingswijk Stadsmaten naast Het Volkspark staat aangegeven. Het Volkspark werd in 1874 overgedragen. Het pand stond schuin tegenover het stationsgebouw, dat in die tijd meer richting Hengelo was gesitueerd. Het station is in 1866 geopend. Dus ergens in de periode tussen 1866 en 1874 moet het logement zijn gebouwd.
Omdat de oorspronkelijke bouwtekeningen ontbreken, is niet bekend wie de architect is geweest.
Uit de wél beschikbare tekeningen blijkt echter, dat in de loop der jaren er flink is verbouwd. Het middenschip is steeds herkenbaar gebleven. De zijbeuken werden van serre, een glazen uitbouw over twee lagen, tot een volledige verdieping. Toch is aan het uiterlijke karakter nog steeds te zien uit welke periode het zijn ontstaansgeschiedenis te danken heeft.
Of van het interieur nog veel herkenbaar is, is ons niet bekend. Wel is geconstateerd, dat de verdiepingsvloer met vide in het restaurant, aangebracht in 1961, nog ongewijzigd aanwezig is.
B&W ondersteunen de argumentatie van de erfgoed organisaties evenals een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling. Het college heeft de gemeenteraad een positief besluit voorgelegd.

 

Aquarel Arie Kuijpers.

April 2021
Erfgoedorganisaties hebben aan B&W gevraagd om Parkweg 37-39, het voormalig hotel Rodenbach, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Vervolgens hebben  B&W een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling laten uitvoeren. De conclusie daaruit is dat het pand voldoet aan de criteria voor monumentwaardigheid zoals deze zijn opgenomen in de Monumentenverordening Enschede 2010. B&W hebben vervolgens aan de eigenaar en de aanvragers aangegeven dat zij het voornemen hebben om het pand aan te wijzen en zij hebben hen in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijzen in te dienen. De eigenaar heeft daarvan gebruikt gemaakt. In de zienswijzen wordt in algemene bewoordingen vooral gewezen op beperkingen in ontwikkelmogelijkheden als het pand een monument wordt. Maar volgens vaste jurisprudentie is dit onvoldoende om af te zien van het aanwijzen als gemeentelijk monument vanuit het algemene belang van het behoud van erfgoed.
Daarom geven deze zienswijzen geen aanleiding om af te zien van aanwijzing.
B&W nemen nu het conceptbesluit om het voormalig hotel met aangebouwde woning en hek,aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Zij leggen dit conceptbesluit ter advisering voor aan de betreffende raadscommissie. Daarna nemen zij een definitief besluit.

 

November 2021
In september 2021 hebben wij bericht over het feit dat het voormalig hotel Rodenbach de status van gemeentelijk monument heeft gekregen na een zorgvuldige afweging van onder andere een bouwhistorisch onderzoek. Inmiddels heeft de nieuwe eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een ingrijpende restauratie van het voormalige hotel. Wilt u inzage in de bouwhistorische verkenning en waardestelling van het voormalige hotel Rodenbach? Wij sturen het graag naar u toe.
B&W besluit 20 april 2021.   Rodenbach
Erfgoedorganisaties hebben aan B&W gevraagd om Parkweg 37-39, het voormalig hotel Rodenbach, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Vervolgens hebben B&W een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling laten uitvoeren. De conclusie daaruit is dat het pand voldoet aan de criteria voor monumentwaardigheid zoals deze zijn opgenomen in de Monumentenverordening Enschede 2010. B&W hebben vervolgens aan de eigenaar en de aanvragers aangegeven dat zij het voornemen hebben om het pand aan te wijzen en zij hebben hen in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijzen in te dienen. De eigenaar heeft daarvan gebruikt gemaakt. In die zienswijzen wordt in algemene bewoordingen vooral gewezen op beperkingen in ontwikkelingsmogelijkheden als het pand een monument wordt. Maar volgens vaste jurisprudentie is dit onvoldoende om af te zien van het aanwijzen als gemeentelijk monument vanuit het algemene belang van het behoud van erfgoed. Daarom geven deze zienswijzen geen aanleiding om af te zien van aanwijzing.
B&W hebben ten aanzien haar voornemen tot aanwijzen advies gevraagd aan de betrokken raadscommissie. Deze commissie heeft in hierop positief geadviseerd.
B&W nemen nu het besluit om het voormalig hotel met aangebouwde woning en hek aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.