Bestrating Usseler Es.

with Geen reacties

Een groot deel van de oorspronkelijke Waaltjes zijn al verwijderd.

Augustus 2019.
Hoe zou het toch komen dat de gemeente Enschede het maar niet lukt om zich bewust te zijn van genomen besluiten die betrekking hebben op de historie en het cultureel erfgoed van Enschede. Kennelijk kunnen ambtenaren bij het uitvoeren van taken zonder hoor en wederhoor handelen. Bewoners waren niet vooraf op de hoogte gesteld, evenals de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es. Deze week was het dus weer raak op de Usseler Es.
Een cultuurhistorische klinkerstraat op de Harberinksweg die er waarschijnlijk al meer dan honderd jaar ligt werd van de ene op de andere dag verwijderd om plaats te maken voor splinternieuwe bestrating. Er kan of liever gezegd er kon door ambtenaren geen verband
worden gelegd tussen de landschappelijke waarden van de Usseler Es en de daar aanwezige bestrating. Bestrating die onderdeel uitmaakt van een uniek gebied waarvan de huidige bestemming landbouw is.
Mede dank zij oplettende burgers en Gerrit Bijvank, voorzitter van de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es is het werk nu direct stilgelegd met de eis om de bestrating weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De speculaties over waar de originele waaltjes nu zijn komt goed op gang maar doet eigenlijk helemaal niet terzake. Het is aan de verantwoordelijk wethouder om nu maar eens laten zien wat de Usseler Es waard is. Ons advies aan de gemeente Enschede is “blijf nu eindelijk eens van de Usseler Es af” en koester het als een uniek en waardevol landschappelijk gebied voor Enschede, dat we aan volgende generaties op verantwoorde wijze kunnen doorgeven.

De Harberinksweg met de originele bestrating met karrespoor is onlosmakelijk verbonden met de Usseler Es. Het proefstuk betonklinkers moet toch de vraag oproepen "past dit eigenlijk wel". Kennelijk roept het die vraag jammer genoeg bij ambtenaren niet op.

september 2019.
De affaire over de klinkerbestrating aan de Harberinksweg krijgt nog een staartje. Gemeenteraadslid Margriet Visser ( Enschede Anders) heeft het onderwerp geagendeerd in de  Stadsdeelcommissie West van de gemeenteraad op 1 oktober 2019. Jurgen van Houdt de verantwoordelijk wethouder heeft zo zijn eigen visie op deze affaire.
  • De oude weg is niet meer veilig voor weggebruikers.
  • Niet meer bestand is tegen verkeersbelasting,
  • De weg veel onderhoud vergt.
  • Het handmatig herstellen van de oude klinkers is buitengewoon arbeidsintensief.
In de structuurvisie van de Usseler es staat dat het gebied van grote historische betekenis is maar daarover zegt Jurgen van Houdt gemakshalve helemaal niets. En de bedachte argumenten gaan totaal voorbij aan de landschappelijke betekenis van de Usseler Es.  De wethouder heeft inmiddels een gesprek gehad met de buurtbewoners maar de conclusie is wel dat de werkzaamheden op 3 september worden hervat nadat aanvankelijk het werk was stilgelegd. Het wegenbeleidsplan van de gemeente Enschede heeft kennelijk de hoogste prioriteit.
Op 4 september 2019 heeft de stichting cultureel erfgoed Enschede de leden van de Enschedese gemeenteraad een schrijven doen toekomen over de verwijdering van de historische bestrating.
Klik HIER