Kapel en Klooster voormalig ziekenhuis de Stadsmaten

with Geen reacties
De historie van Stadsmaten voert terug tot 1914 toen het rooms-katholieke Sint Joseph Ziekenhuis zijn deuren aan het Ariënsplein opende, wat later Stadsmaten werd, dat op zijn beurt in 1990, verbonden via een loopbrug over de Haaksbergerstraat, fuseerde met het algemene ziekenhuis Ziekenzorg en opging in Medisch Spectrum Twente. Na de (ver)nieuwbouw van het MST werd het (verouderde) gebouw Stadsmaten overbodig en door de gemeente Enschede te koop gezet en uiteindelijk verkocht aan de Belgische investeerder/ontwikkelaar LIFE.

 

Er zullen in het voormalige ziekenhuis ‘verhuurbare ruimtes voor startups en 250 woonunits voor studenten’ worden gerealiseerd. Gedacht wordt aan de huisvesting van zo’n zevenhonderd studenten, onder wie veel studenten uit het buitenland.  Ook zal worden voorzien in de bouw van ruimtes voor sport en recreatie. Hogeschool Saxion huurt drieduizend vierkante meter voor de duur van vijf jaar ten behoeve van een studiecentrum in het kader van het Stadscampusconcept.

 

Het MST verhuist op 8 en 9 januari 2017 naar de nieuwbouw aan het Koningsplein. Dan sluit het gebouw aan het Ariënsplein voorgoed zijn deuren en is ook de ziekenhuiskapel niet meer toegankelijk. De kapel heeft ruim 75 jaar bestaan. De ruimte werd op 15 augustus 1940 ingezegend als kloosterkapel voor de zusters Franciscanessen uit Denekamp, die in het ziekenhuis werkten en er hun eigen kloostervleugel hadden. Aanvankelijk werd de kapel uitsluitend gebruikt door de zusters. Later waren de diensten ook toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

De oorspronkelijke kapel van ziekenhuis de Stadsmaten

Impressie van de voormalige kapel van projectontwikkelaar LIFE

Foto gemaakt direct na ingebruikname van de kapel in 1940. Er zijn nog geen muurschilderingen zichtbaar.

14 maart 2019  Kapel voormalig Stadsmaten ziekenhuis onder vuur.
Als het aan de projectontwikkelaar LIFE ligt dan krijgt de voormalige kapel van het Stadsmaten ziekenhuis een  restaurant functie. De Historische Sociëteit Enschede Lonneker heeft er bij LIFE op aangedrongen om de muurschilderingen in de voormalige kapel te behouden. Inmiddels heeft ook de fractievoorzitter van het CDA zich laten horen om sloop van het klooster en de kapel te voorkomen. Er lijkt zich nu een scenario te ontwikkelen dat vergelijkbaar is met het BATO terrein. Het klooster en de kapel hebben geen monument status en de projectontwikkelaar trekt mogelijk ook hier zijn eigen bouwkundige en financiële conclusies. De politiek is kennelijk "vergeten" om bij de verkoop van dit complex de monument status te verstrekken aan het klooster en de kapel. Dat zou beteken dat deze onderdelen van het voormalige ziekenhuis een beschermde status zouden hebben gehad tegen sloop. Al het rumoer ten spijt kan de projectontwikkelaar haar gang gaan en valt haar tot op dit moment weinig te verwijten.
Overigens laat de heer Scherens van LIFE in TC-Tubantia van 13 maart jl. weten dat er nog helemaal geen beslissingen zijn genomen over de muurschilderingen en het plafond van de kapel. Wij staan in alle opzichten open voor goede adviezen en plannen aldus Jacky Scherens in TC-Tubantia.
We zijn nu wel benieuwd of erfgoedorganisaties zelf met goede plannen of ideeen komen. En voor wat betreft de gemeente Enschede? Zorg er voor dat deze bouwdelen van het voormalige ziekenhuis op zo kort mogelijke termijn de gemeentelijke monument status krijgen.

De kapel met klooster gezien vanuit de tuin van het ziekenhuis (1973)

Foto van de kapel op de eerste verdieping en het aansluitende klooster met refter en zustersverblijf.

In 1973 werd in de refter van het klooster voor medewerkers van Stadsmaten een ontspanningsruimte ingericht onder de naam "Kloosterbar"

 

De stichting cultureel erfgoed Enschede heeft in oktober 2019 onderzoek gedaan naar de kunstenaar die omstreeks 1950 de wandschilderingen in de kapel heeft gemaakt.
Lees HIER de resultaten van het onderzoek.

 

November 2022.

Bij de gemeente is op 20 juli 2022 een verzoek ingediend door de Erfgoedvereniging Heemschut, Het Cuypersgenootschap, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede om de kapel met interieurschilderingen aan het Ariënsplein 1 te Enschede aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit is naar aanleiding van een eerder verzoek om enkel de interieurschilderingen als gemeentelijk monument aan te wijzen. De monumentencommissie heeft toen aangegeven dat de schilderingen monumentale waarde hebben, maar niet zonder bijbehorend gebouw (kapel) beschermd kunnen worden.

De monumentencommissie heeft aangegeven dat de kapel met interieurschilderingen monumentwaardig is en adviseert om de procedure tot aanwijzing monument verder door te zetten. Nader onderzoek zal uitwijzen of er daadwerkelijk voldoende waarden aanwezig zijn en de kapel met interieurschilderingen definitief kan worden aangewezen als gemeentelijk monument. De procedure voor aanwijzing tot gemeentelijk monument is beschreven in de Verordening kwaliteit leefomgeving. De vervolg stap in de procedure na dit eerste besluit, is de bekendmaking van dit besluit aan eigenaren en de aanvrager. Die bekendmaking heeft tevens tot gevolg dat er voorbescherming op het gebouw wordt gelegd.

 

DSC03935
DSC03936
DSC03937
DSC03941
DSC03942
DSC03947
DSC03948
DSC03953
DSC03954
DSC03955
DSC03962
DSC03952
DSC03956
previous arrow
next arrow