Erve ‘t Kromhof.

with Geen reacties
Erve 't Kromhof is gelegen aan de Heutinkstraat 600 in Enschede en is een gemeentelijk monument.

Erve t Kromhof is gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Erve 't Kromhof werd reeds is het jaar 1280 genoemd in de belastinglijsten van Enschede. Het complex bestaat uit een kleine boerderij die het laatst gebruikt is als schuur. Daarnaast is er een Tweekapsboerderij met voorhuis uit 1950.

Het boerderijcomplex is een gemeentelijk monument.

januari 2019.

De laatste jaren was de boerderij niet meer bewoond en heeft groot achterstallig onderhoud. De nieuwe eigenaar van erve 't Kromhof is Boddenstaete Vermogensbeheer B.V.. Het ligt in de bedoeling om het boerderijcomplex te herontwikkelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal er in april 2019 meer duidelijkheid zijn over de wijze waarop erve 't Kromhof zal worden ontwikkelend.

Januari 2021
Boddenstate Vermogensbeheer de huidige eigenaar van de historische boerderij 't Kromhof hoeft niet te rekenen op medewerking van de gemeente Enschede als het gaat om een herbesteming van deze boerderij tot een zorgcomplex van 34 clienten voor dagbesteding van het RIBW. Volgens de werkgroep nieuwe initiatieven van de gemeente Enschede is het plan te grootschalig. Projectleider Hans Blaak is teleurgesteld over de houding van de gemeente Enschede met de wetenschap ondanks het feit dat er 85 mensen op de wachtlijst staan voor beschermd wonen. De boerderij 't Kromhof is een gemeentelijk monument. Klik HIER voor meer informatie over dit gemeentelijk monument.
Bronnen:
-TC Tubantia 20 januari 2021.

April 2022.

Er is meer dan voldoende reden om ons zeer bezorgd te maken over het dramatisch verval van de  historische boerderij ‘t Kromhof aan de Heutinkstraat 600.
Erve ’t Kromhof is een gemeentelijk monument en is gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Erve 't Kromhof werd reeds is het jaar 1280 genoemd in de belastinglijsten van Enschede. Het complex bestaat uit een kleine boerderij die het laatst gebruikt is als schuur. Daarnaast is er een tweekaps boerderij met voorhuis uit 1950.
Al vanaf 2018 zijn er plannen ontwikkeld door de projectontwikkelaar om dit erf een nieuwe bestemming te geven. In dit was voorzien huisvesting voor bewoners van de Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen. De gemeente Enschede gaf echter geen groen licht voor dit plan. Intussen was de boerderij met bijgebouwen al in ernstig verval geraakt.
In het najaar van 2020 is door de projectontwikkelaar een alternatief plan uitgewerkt waarbij het erf voor wonen werd ingezet. Zowel de monumentencommissie en de betrokken ambtenaren waren hierover enthousiast. Er moest voor dit alternatief nog wel een onderbouwing worden gemaakt. Inmiddels is het april 2022 en zijn de plannen voor wonen nog niet voorgelegd aan de betreffende wethouder.
Intussen zijn er een aantal maatregelen genomen om verder verval van Erve ‘t Kromhof te voorkomen maar het terrein is gemakkelijk toegankelijk voor vandalen en de eerste tekenen hiervan laten zich al zien. Een monumentale schuur is door brandstichting al in de as gelegd.
Voor de projectontwikkelaar is het inmiddels een hoofdpijndossier omdat de financiële exploitatie van dit project bijna niet meer haalbaar is.
Uiteraard hebben wij de gemeente Enschede om een reactie gevraagd maar het bleef oorverdovend stil.

29 juni 2022.
In de nacht van woensdag op donderdag j.l. is er een vernietigende brand uitgebroken op erve 't Kromhof aan de Heutinkstraat. De geschiedenis van erve 't Kromhof gaat terug naar het jaar 1280 en de huidige boerderij met opstallen is nu een gemeentelijk monument. De laatste jaren was de boerderij niet meer bewoond en heeft groot achterstallig onderhoud. De nieuwe eigenaar van erve 't Kromhof is Boddenstaete Vermogensbeheer B.V.. De boerderij met opstallen kunnen volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.
Meer informatie over dit historisch cultureel erfgoed: Klik HIER
Klik HIER voor de video van Dagblad TC-Tubantia over deze brand.
Foto BOVEN: Video TC-Tubantia
Interview Hans Blaak 20 juli 2022.
Als ik samen met Hans Blaak op een snikhete middag  Erve ’t Kromhof  oploop lijkt het alsof we in een oorlogsgebied zijn beland. De boerderij de schuren en bijgebouwen zijn na de brand op 1 juli 2022 bijna volledig ingestort.
Voor Hans Blaak die projectmanager is voor de herontwikkeling van Erve ‘t Kromhof  is het een grote teleurstelling met alleen maar verliezers zoals hij het zegt. Hier lijkt de wet van Murphy van toepassing want al sinds 4 jaar werkt Hans Blaak aan een herontwikkeling van deze cultuur historische boerderij. En dan nog te bedenken dat op 18 januari 2021 in een van de bijgebouwen al een fikse brand had gewoed.
De gemeentelijke omgevingsvergunning voor herontwikkeling van de boerderij als zorg locatie met woonruimte voor RIBW cliënten is door de gemeente Enschede na twee jaar afgeschoten. Een nieuwe aanvraag voor elf woonunits waar aanvankelijk van de kant van de gemeente Enschede veel enthousiasme voor was blijkt toch weer heel lang op zich laten wachten. Over het ontwerp is volgens Blaak goed nagedacht want er is zelfs een ondergrondse parkeergarage voorzien. Of er sprake is van huur of koop van de woningen zal t.z.t. nog een besluit worden genomen.
En nu dan deze verschrikkelijke brand die weer nieuwe problemen opwerpt. Volgens Hans Blaak is de oorzaak van de brand tot op dit moment nog niet bekend maar binnenkort zal er onderzoek plaatsvinden om te kijken welke onderdelen van de boerderij nog bruikbaar zijn. Maar dat het een grote sanering zal worden staat voor Blaak al wel vast. Toch willen we dit erf ook na deze vernietigende brand herbouwen met respect voor de historie die teruggaat tot de 15e eeuw.

 

Twintig dagen na de brand lijkt het erf op een oorlogsgebied.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf + 10 =