Moskee Atjhestraat

with Geen reacties

De houten dakconstructie is nog duidelijk zichtbaar.

Enschede 20 augustus 2018.
De stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut hebben gezamenlijk bij de gemeente Enschede een verzoek ingediend tot het toekennen van de gemeentelijke monument status voor de Moskee en naastgelegen ambtswoning in de Atjehstraat. Het voormalige kerkgebouw is op dit moment in gebruik als moskee..
De drie erfgoedorganisaties hebben een uitvoerige analyse gemaakt van de historische waarde die vooral wordt toegekend door de bouwtechnische dakconstructie met gelamineerde spanten..De gemeente Enschede zal in overleg met Het Oversticht nader onderzoek verrichten en vervolgens over de aanvraag een besluit nemen.
Het voormalige kerkgebouw is in 1921 in opdracht van de Hersteld Apostolische gemeente gebouwd. Daarbij werd ook een ambtswoning gebouwd. Het gebouw is voorzien van zogenaamde Hetzerspanten. Een bouwmethode die tot dan toe niet werd toegepast. Mede hierdoor werd het mogelijk om grote overspanningen te maken. Het gebouw is op dit moment eigendom van de islamitische stichting Selimiye Moskee in Enschede.

TC Tubanti 22 december 2018

De bouw van de houten dakconstructie 1921.

GEMEENTELIJK DWAALSPOOR
Als het om behoud  van cultureel erfgoed gaat in de gemeente Enschede is er vaak sprake van opportunistisch beleid. Voorgenomen besluiten van de gemeente omtrent ons erfgoed gaan aan veel burgers en erfgoedorganisaties voorbij mede omdat blijkbaar economische belangen een veel hogere prioriteit hebben ook in de besluitvormingsprocedures. Culturele instellingen in Enschede betrappen de gemeente regelmatig op gebrek aan echte interesse voor instandhouding van historische gebouwen.  Zou de gemeente eigenlijk niet een vooraanstaande positie moeten innemen als het gaat om behoud van ons cultureel erfgoed?  Vooraf overleg met eigenaars, omwonenden, belanghebbenden en erfgoedorganisaties zou veel rumoer kunnen voorkomen en kan de besluitvorming alleen maar positief beïnvloeden. Maar de praktijk tot op heden is dat grondverkoop en verkoop van onroerend goed de hoogste prioriteit heeft. En daar waar de gemeente Enschede opdrachtgever is voor Het Oversticht om een advies op te stellen omtrent de waarde van een historisch gebouw wordt dit alleen gevolgd wanneer het zo uitkomt.
Met groot gebaar wil de gemeente Enschede nu het advies  van Het Oversticht wel volgen als het gaat om de moskee in de Athjestraat. Er is zelfs een voornemen om de gemeentelijke monumentstatus hierop van toepassing te verklaren. Voor de gemeente een risicoloos project want de gevolgen van de monumentstatus van de gebouwen Athjestraat 27 en 29  liggen volledig bij het bestuur van de Selimiye-moskee.  De moskee verhuis in 2022 naar Het Diekman en zie dan als eigenaar dit gemeentelijk monument maar eens “markt  conform” te verkopen.  Wat toch ook opvallend is dat de gemeente ruim 30 jaar geen belangstelling heeft gehad voor het gebruik van dit gebouw als moskee terwijl volgens het bestemmingsplan een woonbestemming van toepassing is, over handhaven gesproken.
Al met al het blijft het “gemeentelijk geklungel” ofschoon we er mogelijkerwijs een gemeentelijk monument bij krijgen dat de moeite waard is.
Voor meer informatie: https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/2018/08/23/moskee-atjhestraat/
Augustus 2019
Het pand Atjehstraat 27 en 29 zijn in 1921 gebouwd als verenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische gemeenschap. Nu zijn er een moskee en theehuis in gevestigd. Omdat het waardevolle panden zijn, hebben erfgoedorganisaties aan B&W gevraagd om deze panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Het Oversticht heeft de panden onderzocht en zij heeft in overweging gegeven om alleen de moskee (nr. 27) aan te wijzen als gemeentelijk monument en het theehuis (nr. 29) via het bestemmingsplan te beschermen omdat het theehuis de nodige wijzigingen heeft ondergaan.
Op deze benadering is positief geadviseerd door de gemeentelijke monumentencommissie en ook de aanvragers kunnen zich hierin vinden. In afwachting van een definitief aanwijzingsbesluit is voorbescherming op beide panden gelegd. B&W hebben het voornemen tot aanwijzen van nr. 27 als gemeentelijk monument en het beschermen van nr. 29 via het bestemmingsplan toegestuurd aan het bestuur van de moskee en aan de aanvragers. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen. B&W leggen nu het conceptbesluit tot aanwijzen voor aan de betreffende raadscommissie. Daarna volgt het definitieve besluit.
Bron: Gemeente Enschede 27 augustus 2019.
Translate »