Voormalig Postkantoor

with Geen reacties
Postkantoor Boulevard 1945. Gemeentelijk monument.

Eén van de meest markante gebouwen langs de Boulevard 1945 in Enschede is het “nieuwe” Postkantoor uit 1960. Het pand is ontworpen door Frans Coenraad Johannes Dingemans [1905-1961], die werkte met de functionalistische principes van het Nieuwe Bouwen. Het opvallende gebouw bestaat uit verschillende staande en liggende dozen, die samen een markante compositie vormen. Karakteristiek aan het gebouw is de liggende doos met glazen pui. De hoofdentree heeft een brede bordestrap. Links van de hoofdingang is een bakstenen schoorsteen geplaatst, gevolgd door een staande glazen doos met trappenhuis. De betonconstructie van het gebouw is zichtbaar gelaten en verdeelt de lange zijgevel in stroken die zijn ingevuld met lichte en donkere bakstenen en glas. In de vensters op de begane grond zijn abstracte figuren afgebeeld.

Bron: Canon van Overijssel
Renovatie postkantoor Enschede
Het postkantoor aan de Boulevard 1945 in Enschede is vanaf september 2007 tot medio 2008 uitgebreid gerenoveerd, gemoderniseerd en verduurzaamd. Het comfortniveau is aanzienlijk verhoogd door het aanbrengen van onder meer nieuwe aluminium kozijnen en buitenzonwering en een geheel nieuwe, energie-efficiënte klimaatinstallatie waarmee per vertrek kan worden gekoeld en/of verwarmd. De buitenzijde van het gebouw is weer "opgefrist" waardoor de uitstraling van het gebouw is verbeterd. De oorspronkelijke kleurstelling is gedeeltelijk weergekeerd.

Inmiddels is  woningcorporatie Domijn gevestigd in het karakteristieke gebouwdeel aan de Boulevard 1945 met een zeer toegankelijke inloop op de begane grond, hun kantoorruimte bevindt zich op de verdieping en sinds april 2008 ook op de 2e en 3e etage in het gebouwdeel aan de Kuipersdijk. Daar is ook Stichting Activa gevestigd op de 1e etage en Stichting MEE Twente op de begane grond. 
Op de vierde verdieping is nog kantoorruimte beschikbaar voor de verhuur met een oppervlakte van circa 560m² v.v.o. én een eigen dakterras aan de voor- en achterzijde van circa 130m². 

Dingemans, F.C.J. (Archit./bouwk./construct.)  
Augustus 2017
Op dit moment is Hofstra Vastgoed eigenaar van het voormalige postkantoor en in samenwerking met Explorius vastgoedontwikkeling willen zij het gemeentelijk monument nu geschikt maken voor een stadsbioscoop. Het moet een ware publiekstrekker worden met jaarlijks 350.000 tot 400.000 bezoekers. De film exploitatie komt voor rekening van VUE CINEMAS. VUE is onderdeel van VUE International een van de belangrijkste spelers op het gebied van big screen entertainment. Het is op dit moment de grootste speler op dit gebied in Europa met 209 bioscopen in tien landen.   en er komen tien filmzalen en horeca.

 

Mei 2018.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om begin 2018 te starten met de verbouw van het voormalige postkantoor. Door procedurele regels lijkt het er nu op dat eind 2018 de omgevingsvergunning zal worden ingediend. Na goedkeuring van deze vergunning kan worden gestart met de bouw van het bioscoopcomplex dat vervolgens 2019 zal worden geopend..

 

Doorsnede tekening van het nieuwe bioscoop complex.

Juni 2018.
Op maandag 4 juni jl. zijn omwonenden en belangstellenden door vastgoedontwikkelaar Explorius en de gemeente Enschede geïnformeerd omtrent de voortgang van de VUE Cinemas bioscoop in het voormalig postkantoor aan de Boulevard 1945.
In de goed bezochte informatieavond kwam onder andere aan de orde de toename van de verkeers- en parkeerdruk die de stadsbioscoop zal voortbrengen. Uit onderzoek blijkt  de situatie veilig en beheersbaar zal blijven. Volgens Explorius zullen veel bezoekers met de fiets/te voet komen en bezoekers die met de auto komen, parkeren in de omliggende parkeergarages waar in met name de avonduren voldoende plek is.
In het voormalige postkantoor zijn in de buitengevel een aantal vensters met glas-appliqués. Deze monumentaal hoogwaardige kunstwerken zullen volgens Explorius een zo toegankelijk mogelijke nieuwe plek in het gebouw krijgen. Waarschijnlijk worden ze in de hoge nieuwe wand/pui tussen de bioscoop en de horecazaak herplaatst.
De stadsbioscoop zal een meer transparante uitstraling krijgen die past bij de omgeving van de Boulevard. Barcode Architects uit Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp en de esthetische uitstraling.
VDNDP bouwingenieurs uit Enschede is verantwoordelijk voor te technische uitwerking.
Het voorlopige ontwerp van de stadsbioscoop is volgens Explorius bijna afgerond en  direct daarna volgt de uitwerking naar het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal eind dit jaar de omgevingsvergunning bij de gemeente Enschede kunnen worden ingediend.
Het ligt nu in de lijn van de verwachting dat de omgevingsvergunning in het eerste kwartaal van 2019 zal worden verstrekt, waarna de bouw zal starten. In principe gaat Explorius er vanuit dat de nieuwe stadsbioscoop eind 2019 zal worden geopend.
April 2019.
Vastgoed ontwikkelaar Explorius kan verder met herontwikkeling voormalig postkantoor..
In de procedure voor de wijziging bestemmingsplan voor het ontwikkelen van een bioscoop aan de  Boulevard 1945, nr. 324 en 326, zijn geen bezwarende zienswijzen ingediend. Dat betekent dat de gemeenteraad op 1 april een definitief besluit kan nemen omtrent de voorgenomen herontwikkeling.  Het voormalige postkantoor blijft na de verbouwing tot bioscoop een gemeentelijk monument. Het gebouw wordt beschermd door de Erfgoedwet (01-09-2017) en door de gemeentelijke verordening(en) die op die wet zijn gebaseerd. Naar verwachting kan het bioscoopcomplex eind 2019 in gebruik worden genomen.
JANUARI 2020 Besluit B&W.
Initiatiefnemer heeft voor het perceel Boulevard 1945 324-326 een plan ontwikkeld voor het realiseren van een bioscoop met horeca en/of detailhandel. Het bestemmingsplan voor die ontwikkeling is opgesteld, heeft de procedure doorlopen en is vastgesteld en onherroepelijk geworden (bestemmingsplan Boulevard 1945 324-326).
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, zijn de plannen verder concreet gemaakt en is de omgevingsvergunning bouwen ingediend. Tijdens het concreet maken is gebleken dat niet de volledige ruimte die voor de bioscoop en horeca is gereserveerd ook voor de bioscoop en horeca gebruikt gaat worden. Met de exacte invulling van het pand is gebleken dat het wenselijk is om ook zelfstandige kantoorruimte te realiseren.
Gezien de hoeveelheid kantoorruimte dat wordt gevraagd, is aangegeven dat dit tot gevolg heeft dat elders (de mogelijkheid tot) kantoorruimte moet verdwijnen. Dit is gevonden aan de zuidzijde van hetzelfde gebouw, langs de Kuipersdijk. In dit gehele deel van het gebouw aan Kuipersdijk (nummers 2 t/m 6c) is kantoorruimte toegestaan. Met voorliggend plan wordt voor dit deel van het gebouw de mogelijkheid tot kantoorruimte op de begane grond verwijderd. Om dit planologisch juridisch op een juiste wijze te regelen, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.
Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat het niet meer is toegestaan om op de begane grond aan de Kuipersdijk 4 kantoorruimte te realiseren. De procedure voor de omgevingsvergunning bouwen voor de realisatie van de bioscoop en horeca is in gang gezet. Voorliggende bestemmingsplanherziening heeft geen gevolgen op die procedure.
Zodra de omgevingsvergunning is verleend kan gestart worden met de realisatie van de bioscoop en horeca.
Lees HIER het volledige Ontwerp Bestemmingsplan.
MEI 2020 OMGEVINGSVERGUNNING.
De gemeente Enschede heeft voor de herbestemming van het voormalige Hoofd Postkantoor tot bioscoop een omgevingsvergunning afgegeven.

Herontwikkeling postkantoor november 2020

Het heeft even geduurd maar de verbouwing van het voormalige postkantoor aan de Boulevard 1945 tot een bioscoopcomplex met negen zalen is inmiddels gestart.
In december 2020 is bouwbedrijf Nijhuis eveneens gestart met de nieuwbouw aan de achterzijde van het pand. De voortgang van dit aanzienlijke werk is live te
volgen, Klik HIER
Naar verwachting van projectontwikkelaar Explorius uit Rijssen zullen de bouwkundige activiteiten eind 2021 worden opgeleverd. De bioscoopexploitant VUE Cinemas zal vervolgens de bioscoop met horecavoorziening afbouwen. De exacte datum van opening van het bioscoopcomplex is op dit moment nog niet bekend.
Het voormalige postkantoor is een gemeentelijk monument.
Meer informatie over dit gebouw, klik HIER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 − 1 =

Translate »