Herontwikkeling voormalige ambachtschool

Herontwikkeling voormalige ambachtschool

with Geen reacties

 

De laatste jaren zijn er in Enschede nogal wat monumenten die een functiewijziging hebben ondergaan. Zo zijn er voormalige textielfabrieken her ontwikkeld tot bedrijfsverzamelgebouw en voormalige landhuizen en villa’s tot kantoorgebouwen.
Het is natuurlijk goed dat her ontwikkeling van een monument  tot gevolg heeft dat een monument kan worden behouden. Maar het kan ook anders uitpakken.
Recent vernamen wij dat de “oudste drinkkeet” van Enschede,  overigens geen gemeentelijk monument en niet vermeld op de Waardenkaart van Enschede , op de nominatie staat te worden gesloopt. Het betreft hier een gebouwtje dat in 1888 gebouwd werd en dienst deed als een ontmoetingsruimte voor textielfabrikanten. Vanaf 1940 was het gebouwtje in het bezit van de familie Jannink van Heek.  Vanaf 1960 kreeg het gebouwtje van de gemeente Enschede een woonbestemming en is het in de loop van vele jaren verworden tot een weekendhuisje dat in het geheel niet meer herkenbaar is naar het oorspronkelijk ontwerp.
Kennelijk was de door de gemeente Enschede verleende “woonbestemming” het kantelmoment om van het oorspronkelijke ontwerp af te wijken met gevolg dat het nu geen enkele historische betekenis meer vertegenwoordigd en sloop nog het enige alternatief is. Was het destijds niet beter geweest om dit gebouwtje op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen? Tja, achteraf makkelijk praten?
De gemeente Enschede wil ook nu bij de herbestemming van haar eigen vastgoed, de voormalige Ambachtschool, vergaande concessies doen om hier een woonbestemming aan te geven. Voorbeeld hiervan is het voornemen om de twee originele dienstwoningen met de oorspronkelijke Mansarde dakconstructie te slopen.
Langzaam maar zeker wordt er geknaagd aan het oorspronkelijke ontwerp om zoveel als mogelijk de nieuwe bestemming te pleasen. Sinds de bouw van de Ambachtschool in 1922 zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd onder andere in 1950 hierbij kwam de oude kapvorm (mansardekap) niet terug.  De nieuwe kap (een schilkap) en enkele versoberingen in de voorgevel (waaronder het achterwege laten van de gebogen lijst en het opschrift Anno 1922), waren het begin van de historische aftakeling van dit fraaie gebouw. En opnieuw gaat de gemeente Enschede concessies doen waarbij volgende generaties zich zullen afvragen hoe dit geruisloos allemaal mogelijk is geweest.
Redactie Nieuwsbrief stichting cultureel erfgoed Enschede augustus 2017.
Lees onze kritische beschouwing over de teloorgang van de voormalige ambachtsschool : De geleidelijke teloorgang van monumentale panden
Op 16 mei 2017 heeft de nieuwe eigenaar [Renpart] van de voormalige ambachtsschool een “Open Huis” gehouden en buurtbewoners en belangstellenden geïnformeerd over de toekomstplannen van dit gemeentelijk monument. Met de gemeente Enschede is medio 2015 een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van de Oude Ambachtsschool. Levering zal plaatsvinden na onherroepelijk worden van het gewijzigde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Naar verwachting zal medio 2017 met de bouwactiviteiten worden begonnen. Het is de bedoeling in het gebouw 70-90 appartementen te maken voor de huursector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

acht − 3 =